Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Między projektami reform a polityką dynastyczną

   

  Widoczne osłabienie państwa po niedawnych wojnach ze Szwecją i Rosją sprawiło, że dojrzewać zaczęło przekonanie o konieczności przeprowadzenia reform ustrojowych. Ich projekty powstawały i w otoczeniu króla, i wśród rozważnych senatorów, i wśród szlachty.

  Propozycje obejmowały głosowanie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Organizacja Kozaczyzny

   

  W czasie wojen prowadzonych przez władców Kozacy (zobacz: Kozacy) zaciągali się na żołd państwowy i byli wpisywani do rejestru wypłat. W czasie pokoju liczebność wojsk zaciężnych (rejestr) zmniejszano, pozostawiając nieliczne oddziały do obrony pogranicza; Kozacy pozostawali więc bez zajęcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM

   

  Osiemdziesięcioletni okres panowania Wazów w Rzeczypospolitej jest niezwykle zróżnicowany. Na kartach historii zapisały się w tym czasie chwile świetności i upadku, ludzie wybitni, ale także nikczemni.

  Państwo Zygmunta III to kraj rozległy, pomyślnie rozwijający się, posiadający wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Początek wojen kozackich. Śmierć Władysława IV

   

  Na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej od dawna narastały konflikty. Chłopi odczuwali ciężary gospodarki pańszczyźnianej, choć były one tu mniejsze niż w innych częściach kraju, a prawosławni sprzeciwiali się szerzeniu nie uznawanej na Ukrainie unii brzeskiej. Kozacy, których próbowano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Kozacy

   

  Stosunkowo słabo zaludnione ziemie nad Dnieprem — narażone na ciągłe najazdy tatarskie — stały się od drugiej połowy XVI w. terenem akcji osadniczej, prowadzonej energicznie przez właścicieli prywatnych dóbr i dzierżawców majątków królewskich. Sprowadzano tam osadników z Polski, którzy przez związki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Turcją

   

  Stosunki między Turcją a Rzecząpospolitą od dłuższego czasu były napięte. Powodowały taką sytuację m.in. najazdy tatarskie na województwa południowo-wschodnie, wypady kozackie na miasta tureckie i wyprawy magnatów ukrainnych na Mołdawię.

  Czarę przepełniła wyprawa lekkiej jazdy (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Elekcja Władysława IV (1632)

   

  Zygmunt III zmarł w kwietniu 1632 r. po 45 latach panowania. Bezkrólewie trwało bardzo krótko, gdyż krajowi zagrażała wojna z Rosją.

  Już w listopadzie królem obwołano najstarszego syna zmarłego monarchy, WŁADYSŁAWA WAZĘ, w którym od dawna upatrywano następcę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Reforma katolicka i jezuici

   

  W połowie XVI w., soborem trydenckim (1545-1563), Kościół katolicki rozpoczął wielką reformę wewnętrzną. Reforma ta miała podążać w dwóch kierunkach: przemian w strukturze wewnętrznej Kościoła i zmian sposobów oddziaływania na wiernych.

  Wyjątkowa rola w realizacji zaleceń soborowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia

   

  Kolejna wojna szwedzko-polska lat 1625-1629 stanowiła fragment wojny trzydziestoletniej (1618-1648), dzielącej prawie całą Europę na dwa zwalczające się obozy. Przyczyny wojny trzydziestoletniej tkwiły w sytuacji politycznej i religijnej w Rzeszy niemieckiej, w której zwierzchnią władzę nad federacją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Stosunki z Rosją

   

  W tym samym czasie, gdy Zygmunta pozbawiano korony szwedzkiej, w Rosji zaczynały się walki o tron carów. W 1598 r. zmarł ostatni Rurykowicz, Fiodor, syn Iwana IV Groźnego. Na tron wstąpił wybrany przez bojarów Borys Godunow. Osłabienie państwa rosyjskiego próbowano wykorzystać na różne sposoby.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /4 052

  praca w formacie txt

Do góry