Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sytuacja międzynarodowa w połowie XVIII w. i układ sił w Europie

   

  W XVIII w. rządy wielu państw dążyły do wzmocnienia swoich pozycji w Europie. Za sprawą cara Piotra I w Rosji następuje bardzo szybki wzrost jej znaczenia. Przeprowadził on reformy a sukcesy swe w polityce zagranicznej oparł w znacznej mierze na licznej, dobrze zorganizowanej i uzbrojonej armii lądowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek mocarstw europejskich do Rzeczypospolitej w połowie XVIII w.

   

  Rosja i Prusy były groźne dla Rzeczypospolitej. Rywalizowały one o wpływy w Polsce, które niejednokrotnie były różne. Rosja pragnęła opanować całą Rzeczpospolitą, natomiast Prusy zmierzały do podziału jej między sąsiadów.

  Szczególnie groźna sytuacja wytworzyła się nad Bałtykiem, gdzie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Dalszy ciąg wojen kozackich

   

  Zwycięstwa kozaków przechyliły szalę na rzecz kandydata „partii pokojowej”. Karol Ferdynand zrezygnował i królem został obrany JAN KAZIMIERZ. Do rokowań wydelegowano prawosławnego wojewodę bracławskiego Adama Kisiela, ale Chmielncki nie szukał już zgody.

  Wielotygodniowa skuteczna obrona Zbaraża...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Wojna z Rosją

   

  Po śmierci Zygmunta III car podjął próbę zdobycia Smoleńska i zerwał rozejm. Gdy Władysław nadciągnął z odsieczą, wojska rosyjskie znalazły się w potrzasku i musiały skapitulować.

  Król zyskał sławę wojenną, a pokój podpisany w Polanowie (1634) potwierdzał ogólne warunki rozejmu z Dywilina:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Utrata lenna pruskiego (1657)

   

  Aby osłabić Karola Gustawa, Jan Kazimierz zdecydował się podjąć rozmowy z nielojalnym wasalem, Fryderykiem Wilhelmem. Za opuszczenie Szwedów zażądał on jednak zwolnienia z przysięgi lennej i uznania niezależności Prus Książęcych.

  Żądania te były następstwem polityki kolejnych władców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)

   

  Wkrótce Władysław podjął rokowania ze Szwedami o przedłużenie rozejmu ze Starego Targu (zobacz: Walki ze Szwecją a wojna trzydziestoletnia).

  Dla odzyskania tronu szwedzkiego i zmiany warunków zawieszenia broni był gotów rozpocząć wojnę. Przeważyło jednak pokojowe nastawienie sejmików i sejmu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Osłabienie Rzeczypospolitej

   

  Z wojen prowadzonych za panowania Jana Kazimierza Rzeczpospolita wyszła osłabiona politycznie i gospodarczo. Utraciła lenno pruskie, Inflanty, ziemię smoleńską, lewobrzeżną Ukrainę wraz z Kijowem — w sumie ponad 10% terytorium.

  Trwające niemal dwadzieścia lat bez przerwy działania wojenne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Polityka wyznaniowa Władysława IV

   

  Do ważniejszych osiągnięć Władysława IV w polityce wewnętrznej należało uregulowanie stosunków między wyznaniami chrześcijańskimi. W 1633 r. król, mianując kijowskiego metropolitę Piotra Mohyłę, uznał hierarchię Cerkwi prawosławnej, a w ten sposób samą Cerkiew (od unii brzeskiej formalnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Rozszerzenie kompetencji sejmików

   

  Trudności z regularnym wybieraniem podatków potrzebnych na utrzymanie wojsk zaciężnych sprawiły, że stopniowo rozliczenia z żołnierzami zaciąganymi na koszt publiczny przerzucano na sejmikowe komisje skarbowe, z pominięciem podskarbiego i skarbu państwowego. Zapewniło to sejmikom pośredni wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Ostatnie lata panowania Władysława IV

   

  Były to „najszczęśliwsze lata” Rzeczypospolitej Wazów, nazywane czasem „srebrnym wiekiem” lub „władysławowskimi złotymi czasami”. Rzeczpospolita osiągnęła największe w swoich dziejach terytorium — ok. 990 tys. km2. Kraj cieszył się pokojem.

  Począł się odradzać handel zbożowy z Europą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wszeciech Dodano /15.05.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt

Do góry