Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ABRAHAM WŁADYSŁAW

  ur.  10  X  1860  w  Samborze, ziri.  15  X  1941  we  Lwowie,  Prawnik  kanonista,  historyk  prawa kośc.  i pol.,  historyk Kościoła w Polsce. Po studiach na wydz. prawa i filozofii UJ specjalizował się w kanonistyce w uniw. berlińskim;

  habilitował się na UJ (1886) i otrzymał katedrę prawa kośc. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /4 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAMICI

  Sekta rel. w Czechach w XVIII w., powsta­ła 1746 wśród chłopów z okolic Pardubic pod wpływem agitacji żyd.  (zw.  też izraelitami).

  Uważali się oni za wyznawców wiary Abrahama, jednak zamiast obrzezania przyjmowali chrzest; skazani na wygnanie 1782, przenieśli się do Siedmiogrodu (ok. 100 rodzin), gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM z BET KIDUNA

  (Beth Quidona)  Św.,  zw. także Syryjskim, żył w IV w. w pobliżu Edessy jako pustelnik; zmarł w wieku lat 70. A. miał na prośbę bpa Edessy przyjąć święcenia kapł. i nawrócić z bałwochwalstwa mieszkańców Bet Kiduna; za nieautentyczne uważa się dane o pochodzeniu A., o opuszczeniu żony w 7 dniu po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAM NICOLAS SJ

  ur. 1589 w Xaronval,  zm. 7 XII 1655 w Pont­à­Mousson,  Franc,  historyk  i egzegeta. Wykładał w Pont­ à­Mousson  i  Dijon. Spośród jego dzieł największą popular­ność zdobyły, wyd. w  Pont-à-Mousson, Epitome praeceptorum graecorum versibus latinis comprehensorum  (1612, 50 wydań w ciągu 30 lat) i ascet. ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABOMEY

  Bpstwo w Dahomeju w metropolii Cotonou, eryg. 5 IV 1963 z części archidiec. Cotonou i diec. Porto Novo.

  Zajmuje 18 655 km2 i liczy 600 000 mieszk., w tym 100 000 kato­lików, 13 parafii, 140 ośrodków duszpast., 31 księży diec, 2 domy zak. męskie, 10 zakonników, 12 domów zak. żeńskich, 51 Sióstr (AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRABANEL

  Abarbanel, Don Izaak ben Jehudah, ur. 1437 w Lizbonie, zm. 1508 w Wenecji, filozof i egzegeta żydowski. Był autorem wielu rozpraw z zakresu filozofii religii oraz teologii ;

  w pracach teol. A. główne miejsce zajmują komentarze do Pięcioksięgu i Ksiąg prorockich oraz traktaty o proroctwach mesj., w których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABNER

  (hebr. 'Abiner  mój ojciec jest światłem), Kuzyn Saula  i wódz jego wojska, przez 7 lat regent marionetkowego króla Iszbaala (w TH Iszboszeta), syna  Saula; 

  wskutek niepo­wodzeń swej polityki chciał przejść na stronę Dawida, ale został podstępnie zamordowany (1 Sm 14,50; 2 Sm 2).

   

  Alt  II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABHINAWAGUPTA PADA

  ur.  ok. 950,  zm.  ok. 1020, Mistyk, filozof i uczony  ind.,  pochodzący z Kaszmiru, z rodziny bramińskiej ; najwybitniejszy przedstawiciel -> siwaizmu kaszmirskiego ; autor ok. 50 rozpraw, komentarzy i hymnów mistyczno-filozoficznych.

  W rozwoju myśli A. wyróżnia się 3 etapy zainteresowań: tantryzmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABISZAG

  (hebr. 'Abiszag znaczenie niepewne; Vg Abisag), Dziewczyna z Szunem (w dolinie Ezdrelon), której powierzono pielęgnowanie podeszłego w latach Dawida (1 Kri 1, 3-4.15).

  Wzmianka, że „król nie naruszył jej dziewictwa" zdaje się za­wierać aluzję do następstwa tronu po Dawidzie, wykluczającą ewentualnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABICHT JAN HENRYK

  ur.  2 V  1762 w Volkstadt (Schwarz­burg),  zm.  16  IV  1816 w Wilnie, Filozof pochodzenia niemieckie­go. W 1790 został  prof,  filozofii w Erlangen;  1804 powołany na Uniw. Wileński, gdzie wykładał logikę, metafizykę, psycho­logię, etykę, prawo naturalne i pedagogikę; w wykładach za­poznawał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt

Do góry