Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ABSOLUT

  (łac. absolutus bezwarunkowy, nieograniczo­ny), To, co pod żadnym względem nie jest ani uwarunkowane, ani ograniczone; w filozofii — byt doskonały, pierwotny, nieza­leżny, bezwzględny, posiadający rację swego istnienia w sobie, pełnia bytu.

  Termin a. wprowadził do filozofii Plotyn na oznaczenie bytu, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /20 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRANTOWICZ FABIAN MIC

  ur. 14 IX 1884 w Nowo­gródku, zm. X 1939 we Lwowie, Filozof, administrator apost. Mandżurii. Po ukończeniu 1905 seminarium duch. w Petersbur­gu studiował teologię w tamtejszej Akademii Duch. , a nast. fi­lozofię w Lowanium; wróciwszy z Belgii został  prof,  filozofii w seminarium duch. w Petersburgu, a po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAMOWICZ PIOTR SJ

  ur. 11 VII 1619 w Małopolsce, zm. 22 IV 1697 w Krakowie, Misjonarz lud. i budowniczy.

  Do zak. wstąpił 1640; po ukończeniu studiów wykładał syntaksę w Bydgoszczy i matematykę w Kaliszu, Krakowie i Lublinie; kierował 1668-75 budową kolegium w Wałczu, a 1675-82 budo­wą kościoła jez.  św. Stanisława...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABROGACJA PRAWA

  (łac.  obrogatio,  zniesienie, uchy­lenie), Termin techn. w prawie kośc. dla oznaczenia całkowitego i bezpośredniego uchylenia prawa przez kośc. prawodawcę (kan.  6), nie zawsze używany w ścisłym znaczeniu prawno-technicznym. Różni się od —> derogacji i->obrogacj i prawa.

   

  S. d'Angelo, Apol 1 (1928)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSALOM

  (hebr. 'Abszalom ojciec jest pokojem), Trzeci syn Dawida (2 Sm 3,3). ST zawiera dwa fragmenty opowiadania o A. W pierwszym (2 Sm 13-14) jest mowa o przyczynach i następstwach krwawej zemsty dokonanej przez A. na przyrodnim bracie, Amnonie, za kazirodczy stosunek (por. Kpł 20,17) z ich siostrą Tamarą, drugi zaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSALON ze ŚW. WIKTORA CRSA

  zm. 1203, Opat w Springiersbach  (diec. Trewir). Studiował w szkole wiktorianów w Paryżu; zreformował życie zak. wc własnym opactwie i w po­bliskich klasztorach żeńskich; pozostawił 51 wykładów (wyd.  Kö 1534; PL 211, 8-294); przeciwnik doktryny Arystotelesa, reprezentował postawę antydialektyczną;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSALON, Axel

  ur.  1128  we  Fjenneslev, zm.  21  III  1201 w  Sorö,  Abp Lund, prymas Danii i Szwecji. Studiował w Paryżu; po wyświęceniu na bpa Roskilde (1157)  byl  głównym doradcą i dowódcą wojsk królów duń. Waldemara I (1157-82) i  Kanuta VI (1182-1202);

  w licznych wyprawach złamał potęgę mor­ską Słowian i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSOLUTNY CHARAKTER CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Określenie techn. utworzone w filozofii—> idealizmu niem. (Hegel)  celem ujęcia tezy o wyjątkowości religii chrzęść, wśród religii świata i przyznania chrześcijaństwu najwyższej lokaty, czyli charakteru transcendentnego.

  1. Problem transcendencj i chrześcijaństwa implikują już źródła —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /14 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABREWIATORZY

  (łac.  abbreviatores, breviatores),  Urzędni­cy pap. kancelarii  (cancellarla)  powołani do rzeczowego i stylistycznego redagowania dokumentów w postaci dyspozycji (minuty) oraz do sprawdzania formy i treści tych dokumentów po nadaniu im ostatecznej postaci.

  Powołani w XIII w., a. podlegali początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAMOWSKI EDWARD

  ur. 17 VIII 1868 w Stefaninie (Ukraina), zm. 21 VI 1918 w Warszawie, Działacz spol., socjolog, filozof i psycholog. Po studiach na wydz. filozofii UJ wyjechał 1886 do Genewy, gdzie obok filozofii studiował także nauki przyr. i hist.; brał czynny udział w życiu społ. i  polit.,  utrzymując kontakt z kołami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /3 972

  praca w formacie txt

Do góry