Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ACADEMIA ROMANA

  Academia Pomponiana, zał. ok. 1464 przez Pomponiusa Laetusa. Skupiała miłośników starożytności, którzy zgodnie z ideałami humanizmu, dyskutowali na zebraniach zagadnienia związane ze sztuką klasyczną, filozofią, filologią i archeologią;

  przerosty w kulcie starożytności, a w końcu oskarżenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHARD ze ŚW. WIKTORA

  Bp, zm. 29 III 1171 w Avran-ches. Pochodził z rodziny normaóskiej osiadłej w Anglii, studiował w Bridlington i w Paryżu; tu wstąpił do opactwa Św. Wiktora i 1155 został drugim z kolei opatem, a 1161 abpem Avranches (tu znajduje się jego grób).

  Jako teolog A. występował przeciw nominalistom; bronił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACERENZA

  Metropolia w pd. Włoszech. Bpstwo eryg. ok. 300; w X w. przez cesarza bizant. Nicefora Fokasa i patriarchę Polieukta poddana jurysdykcji metropolii Otranto; Stolica Apost. uczyniła A. wkrótce sufraganią metropolii Salerno; po raz pierwszy jako abp A. występuje 1063 Gerald; pap. Aleksander II potwierdził ten...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACAPULCO

  Bpstwo w Meksyku w metropolii Meksyk, eryg. 18 III 1958; zajmuje 17 000 km2 i liczy 400 000 mieszk., w tym 384 000 katolików, 34 parafie, 131 ośrodków duszpast., 44 księży diec, 2 domy zak. męskie, 16 zakonników, 14 domów zak. żeńskich, 136 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACADEMIA MARIANA

  Pontificia Academia Mariana Internationalis, akademia papieska. Karol Balic OFM utworzy! 1946 Commissio Marialis Franciscana, która przekształciła się 1950 w A.M. Internationalis. Papież Jan XXIII, motu proprio Mahres in dies z 8 XII 1959 nadał jej tytuł, prawa i przywileje akademii pap., Paweł VI 1964...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /2 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABUNDIUSZ

  Abundancjusz, Św., bp Como w poł. V w. Był prawdopodobnie Grekiem, przybył do Como za czasów pap. Leona Wielkiego ; znany jest z aktów synodalnych i listów Leona Wielkiego, który 450 wysłał go jako legata do Konstantynopola;

  A. skłonił tam bpa Anatola do przyjęcia słynnego pisma dogm. Leona I do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AB UNIVERSALI AD PARTICULARE VALET

  A particular! ad universale non valet consequentia — adagium, reguła wynikania, będąca podstawą sylogizmu; ze zdania ogólnego wynika (koniecznie) szczegółowe o tym samym podmiocie i orzeczniku, lecz nie odwrotnie.

  Pewnym odpowiednikiem tej reguły we współcz. rachunku kwantyfikatorów jest teza: nix fx—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACADEMIA AMORIS

  Kat. instytucja oświatowo-kate-chetyczna pod patronatem NMP Niepokalanej, mająca na celu rekatolizację Śląska. Założona 1690 we Wrocławiu przez W. Scheffera SJ, przy współudziale członków kapituły katedralnej i rady miejskiej Wrocławia; 1699 otrzymała aprobatę pap.; funkcjonowała do 1708. Protektorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABU MINA

  Miasto św. Menasa, zespół budowli sakr. w odległości 65 km na pd.-zach. od Aleksandrii. Za czasów ces. Konstantyna zbudowano tu kościół na grobie św. Menasa; ces. Arkadiusz rozbudował go w dużą bazylikę o bogatej dekoracji architektonicznej oraz zbudował drugi kościół w pobliżu źródła świętego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABT STEFAN ks.

  ur. 9 IX 1898 w Kościanie, zm. 10 VIII 1942 w Dachau, Teolog, pedagog. Po studiach teol. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1923 święcenia kapł. i był wik. w Ostrowie Wlkp.;

  1924-27 kontynuował studia specjalistyczne z teologii i prawa kan. w Instytucie Kat. w Lyonie i równocześnie pracował jako duszpasterz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry