Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ADAMOWICZ STANISŁAW

  Imię zak. Józef Kalasanty od św. Stanisława, SchP, ur. 1796 w pow. szawelskim, zm. 9 XI 1861 w Zasławiu (Litwa), nauczyciel i działacz niepodległościowy.

  Do zak. wstąpił 1815; święcenia kapł. otrzymał 1823; wykładał arytmetykę, później także chemię, fizykę i język franc, w wielu szkołach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMOVIUS CHRYZOSTOM OSPĘ

  zm. 2 X 1652 w Pińczowie, Pisarz ascet., duszpasterz. W 1646 został mistrzem nowicjatu paulinów w Częstochowie; ok. 1650 wybrano go przeorem i powierzono urząd proboszcza w Pińczowie; padł ofiarą epidemii, pełniąc obowiązki duszpast.;

  napisał Pabulum animae Christlanae seu meditationes (przeredagowane i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMANCJUSZ (III / IV w.)

  Bliżej nieznany teolog. Autor dialogu o prawdziwej wierze w Boga (PG 11, 1793-1884, z przekładem Rufina) prowadzonego z gnostykami, mylnie utożsamiony przez Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu z Orygenesem (Filokatia 24, 8);

  dzieło A. podzielone na 5 ksiąg, powstało w Syrii ok. 300; oparte jest na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMCZYK STANISŁAW ks.

  ur. 11 X 1900 w Łękach, pow. Brzesko, zm. 3 I 1971 w Krakowie, Filozof. W 1923 przyjął święcenia kapł.; 1926-30 studiował filozofię na Uniw. Gregoriańskim w Rzymie, którą od 1935 wykładał w Instytucie Teol. w Tarnowie; 1939 habilitował się na Uniw.

  Jana Kazimierza we Lwowie; od 1946 wykładał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMECKI JAN ks.

  ur. 23 IV 1895 w Strzyżowicach, pow. Piotrków Trybunalski, zm. 5 VII 1972 we Włocławku, Teolog. Studiował teologię 1912-17 we Włocławku, 1917-22 pracował w duszpasterstwie; specjalizację w zakresie teologii mor. odbył 1922-27 we Fryburgu Szwajc;

  nast. od 1928 wykładał liturgikę i od 1957 patrologię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMICI

  Adamianie, różne sekty, dla których życie bibl. Adama w raju miało być wzorem naturalistycznie rozumianego szczęścia i doskonałości. Do odzyskania rajskiego stanu miały prowadzić nie tylko pewne wyrzeczenia ascet. i poczucie ścisłej wspólnoty wybranych, lecz także kultyczna nagość (niekiedy i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMKIEWICZ ALBERT

  ur. 11 VIII 1850 w Żerkowie (pow. Jarocin Pozn.), zm. 1921 w Wiedniu, Prof, patologii ogólnej i doświadczalnej UJ. Studiował w Królewcu, a potem we Wrocławiu, gdzie pracował pod kierunkiem prof. R.P. Heidenheina; 1873-76 w Królewcu był asystentem prof. W. Witti-cha, a później prof. B. Naunyna i habilitował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAM ŚWINKA z ZIELONEJ

  ur. w końcu XIV w. we wsi Zielona na Mazowszu, zm. 1433 w Krakowie, Poeta łaciński rel. i świecki. Był synem kasztelana dobrzyńskiego; od 1411 studiował w Akademii Krak., od 1413 kanonik gnieźn. i krak., sekretarz Władysława Jagiełły. Znany dotąd dzięki Długoszowi jako autor epitafiów: Zawiszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMNAN, Adomnan Św.

  ur. ok. 624 w Drumhome (Irlandia), zm. 704 w Hy (łac. Jona), Opat Hy, jeden z najpopularniejszych świętych Irlandii i Szkocji. A. był propagatorem łacińsko-anglosaskiej dyscypliny kośc. w Irlandii i Szkocji (-> irc-szkocki Kościół); brał udział w wielu synodach, m.in. w Tara (697) przeprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAM od TRÓJCY ŚWIĘTEJ OST

  ur. 21 IX 1727 w Orszańskiem, zm. 7 III 1801 w Krakowie. Nazwisko rodowe niepewne: A. Bar podaje nazwisko A. Orłowski, a J.M. Giżycki — A. Eysmont; pełnił różne funkcje w zakonie;

  jest autorem Zebranie wszystkich redempcji, które prowincja polska Zakonu Najświętszej Trójcy od wykupienia Niewolników w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt

Do góry