Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AD BESTIAS

  Damnatio (datio) ad bestias, wyrok skazujący na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta podczas igrzysk amfiteatralnych. Walki z dzikimi zwierzętami w czasach cesarstwa rzym., zwł. od poł. II w., były dość popularną formą igrzysk;

  odbywały się początkowo w Rzymie, a nast. w innych miastach cesarstwa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM

  Enc. Piusa XI o godności, zadaniach i przymiotach kapłana kat., ogłoszona 20 XII 1935 w AAS 28 (1936) 5-53; tłum. pol. S. Okoniewskiego, Encyklika papieża Piusa XI o kapłaństwie katolickim, Pz 1936. —> Kapłaństwo.

   

  F. Korszyński, Ad catholici sacerdotii fastigium, AK 37 (1936) 271-281.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD CENAM AGNI PROVIDI

  Wielkanocny hymn niesz-porny, opiewający Baranka Wielkanocnego i jego zwycięstwo nad śmiercią. Przypisywany św. Ambrożemu, został przerobiony za pap. Urbana VIII na Ad regias Agni dapes; w średniowieczu do tekstu hymnu ułożono wiele melodii (najsławniejsze ambrozjańskie i galijskie).

   

  Chev 110. 244;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMSKI WALERIAN ks.

  ur. 24 XI 1885 w Zielonej Górze (pow. Szamotuły), zm. 3 V 1965 w Poznaniu, Brat Stanisława, wychowawca młodzieży i działacz społeczny. Po święceniach kapł. (1911) pracował do 1914 w duszpasterstwie w Poznaniu, rozwijając działalność wychowawczą i dydaktyczną w Związku Tow. Młodzieży, którego 1913...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADANA

  Od IV w. bpstwo w metropolii Tars i patriarchacie Antiochia (Antakaya) w rzymskiej prowincji Cylicja I (Turcja).

  Od XIV w. bpstwo ormiańskie, gregoriańskie podległe katolikosowi w Sis, istniejące także dzisiaj; od 1774 abpstwo tytularne obrządku łac.; od 1885 bpstwo obrządku ormiańskiego; 1316 odbył się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMSKI JÓZEF STANISŁAW SJ

  ur. 14 II 1854 w Starym Gołębinie k. Kościana, zm. 31 X 1926 w Krakowie, Kaznodzieja i pisarz religijny. Do zak. wstąpił 1866; prawa majowe Bismarcka (-> Kulturkampf ) zmusiły go do wyjazdu do Francji; pracował 6 lat w Vannes jako wychowawca młodzieży i wykładowca języka niem., po czym w Laval odbył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMSKI STANISŁAW bp.

  ur. 12 IV 1875 w Zielonej Górze (pow. Szamotuły), zm. 12 XI 1967 w Katowicach, Działacz społ. i narodowy. Studia filoz. i teol. odbył w seminariach duch. w Poznaniu i Gnieźnie. Po święceniach kapł. (12 XI 1899) został wik. przy kościele Św. Trójcy, a potem przy katedrze w Gnieźnie, oraz archiwariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /5 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMPOL, Adamkey

  Właśc. Polonezkoy, wieś pol. w Turcji na azjat. wybrzeżu Bosforu, 20 km od Beykoz, zał. 1842 przez Adama Jerzego Czartoryskiego na gruntach wydzierżawionych, a 1887 wykupionych od misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Osadnikami A. byli powstańcy 1830-31, pol. jeńcy wykupieni przez Turków z armii carskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMSKI JAN od KRZYŻA

  Imię zak. Celestyn, OCD ur. 1841 w Śremie, zm. 1918 w Poznaniu, pisarz. W 1861-6; należał w Poznaniu do oddziału „Kościuszko" tajnego Tow Narodowego; od 1869 był w nowicjacie u jezuitów krak., gdzif poznał ks. S. Stojałowskiego i pisał artykuły do wyd. przez niege czasopisma dla ludu „Wieniec" i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAMOWICZ WAWRZYNIEC

  Imię zak. Wawrzyniec od św. Mikołaja, SchP, ur. 1765 w pow. lidzkim, zm. 14 V 1883 w Cho-robowiczach (pow. Słonim), działacz niepodległościowy i nauczyciel.

  Do zak. wstąpił 1780, święcenia kapł. przyjął 1790; uczył w szkołach w Lidzie, Poniewieżu, Szczuczynie; 1795 za wygłoszenie patriotycznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry