Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AD MAIOREM DEI GLORIAM

  Skrót AMDG, pełny skrót o(mnia)AMDG, łac. dewiza: wszystko na większą chwałę Bożą; od chwili powstania zak. jezuitów ich naczelne hasło.

  W dosłownym lub zbliżonym brzmieniu występuje ponad 300 razy w konstytucjach i listach Ignacego Loyoli; oddaje ducha Ćwiczeń duchownych, przepojonych ideą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD METALLA, in metalla [damnatus]

  Kara przymusowej pracy w kopalniach lub kamieniołomach, najcięższa po karze śmierci, wprowadzona 23 w Rzymie przez ces. Tyberiusza (14-37).

  Podlegali jej zasadniczo plebejusze i niewolnicy; stosowana była często wobec chrześcijan w okresie prześladowań, głównie na Sardynii i Cyprze oraz w Palestynie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMTNICULATOR, nomenculator

  Jeden z najwyższych adm. urzędników wczesnośredniow. dworu pap. ; podlegały mu sprawy opieki nad ubogimi, wdowami, więźniami, sierotami, pielgrzymami i uciskanymi (stąd a. zwano też advocatus paupe-rum).

  Przyjmował od nich prośby i przedkładał je w kancelarii pap. lub wręczał bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA

  (łac. administratio zarząd, zarządzanie), Ogół czynności zarządzania lub organy zajmujące się zarządzaniem (np. wykonawczy aparat państwa z prezydentem na czele w USA);

  w znaczeniu kośc. zarządzanie-> beneficjum, dobrami kośc. (-> majątek kościelny), dobrami biskupimi (—>-majątek biskupi), dobrami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADLER GUIDO

  ur. 1 XI 1855 na Morawach, zm. 15 II 1941 w Wiedniu, Austr. muzykolog. Był uczniem A. Brucknera; 1880 uzyskał doktorat, a 1882 habilitację na uniw. wiedeńskim; 1885 założył z F. Chrysandrem i F. Spittą „Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft"; od 1885 był prof, muzykologii na uniw. w Pradze, a 1898-1927...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADLER FELIX

  ur. 13 VIII 1851 w Alzey (Niemcy), zm. 24 IV 1933 w Nowym Jorku, Pedagog amer., syn rabina, emigranta z Niemiec (1857). Kształcił się w Berlinie i Heidelbergu; 1874 został prof, literatur hebr. i orientalnych na Cornell University w Nowym Jorku; 1902 prof, etyki polit, i społ. w Columbia University, 1908-09...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORYCI

  Grupa teologów protest, przyjmujących istnienie drugorzędnych artykułów wiary w religii. Przyczynę sporu o adiaforę upatruje się w interim lipskim, o którym zadecydowały wydarzenia wcześniejsze.

  Cesarz Karol V po pokonaniu protestantów zmusił sejm w Augsburgu do uchwalenia 1548 tymczasowego postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADLER FILIP SOCist

  ur. w Chojnicach na Pomorzu, zm. 2 IX 1630 w Oliwie, Przeor, kronikarz i reformator cystersów oliwskich. Do klasztoru w Oliwie wstąpił 1580; pod wpływem swego wychowawcy N.H. Menarda stał się zdecydowanym zwolennikiem przywrócenia pierwotnej dyscypliny zak.;

  gdy 1584 zmarł opat K. Geschkau, a za jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD IESU CHRISTI GLORIAM, dicamus, ad memoriam

  Sekwencja wotywna o Upokorzeniu Chrystusa (Humiliatio Domini). Anonimowy utwór śląski, sprzed 1487, znaleziony w niektórych rękopisach i w drukowanych mszałach wrocławskich oraz krakowskich z 1532; włączony do odprawianych o zdrowie mszy wotywnych o upokorzeniu Pana lub o pięciu ranach;

  jest to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIMANTUS, Adeimantos

  Jeden z 12 uczniów—> Mánesa, czynny na przełomie III i IV w. w Afryce polemista i apostoł manicheizmu. W rozprawie Contra Moysen, zachowanej w urywkach cytowanych przez św. Augustyna, przeczył autentyczności ST i przeciwstawiał go NT; przeciw tej nauce wystąpił św. Augustyn w Contra Adimantum Manichei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt

Do góry