Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ADŻIWIKOWIE

  (sanskr. adziwika żyjący w szczególny sposób), Jedna z heterodoksyjnych sekt ascet. powstałych w Indiach w VI-V w. prz. Chr. Teoretykiem sekty i trzecim z kolei przywódcą był Makkhali Gosala, prawdopodobnie uczeń Ma-hawiry (—> Dżina), którego poglądy filoz. charakteryzuje Sa-mańńaphalasutta (Sutta o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AECJANIE

  Skrajny odłam —> arianizmu; nazwa pochodzi od-> Aecjusza; od czasu przyłączenia się do nich Eunomiusza, późniejszego teoretyka aecjanizmu, nazywani byli również euno-mianami, zaś od nazwy głoszonych błędów — anomejczykami (stworzony Chrystus jest całkowicie niepodobny — anomoios — do wiecznego Boga) lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AECJUSZ, Aetios z ANTIOCHII

  ur. ok. 300 w Celesyrii, zm. ok. 366 w Konstantynopolu, Ariański bp Antiochii, twórca sekty—> aecjan; niewolnik zesłany do kopalń, lekarz. W Antiochii zaznajomił się z arianizmem, w Aleksandrii z perypatetycz-ną dialektyką, z której przejął do teologii arystotelesowskie kategorie i sofistyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWOKAT

  (łac. advocatus, ad auxilium vocatus poproszony o pomoc), Osoba mająca przepisane i formalnie uznane przez kompetentną władzę kwalifikacje, która na zaproszenie strony procesowej okazuje jej pomoc w sporach prawnych przed sądem przez odwołanie się do przepisów prawa. Pojęcie a. nie było tworem prawa kan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /8 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWOKACI św. PIOTRA

  Przydomek nadawany obrońcom —>- Państwa Kościelnego. Pierwszym a.św.P. był Karol Wielki obdarowany tym tytułem przez ludność Rzymu (Guido opat z Clairvaux, De vita Caroli Magni wydał S. Balusius, Miscellan. II); ten sam tytuł pap. Benedykt VIII (1012-24) nadał cesarzowi rzym.-niem. Henrykowi II (Kronika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWAJTA

  (sanskr. admita niedwoistość, niedualizm), Najbardziej wpływowy kierunek —> wedanty, ind. systemu filoz., zwany również adwajtawedanta, głoszący absolutny monizm spirytualistyczny. Zasady tego kierunku sformułował Guda-pada (pocz. VIII w.), a rozwinął —> Siankara (VIII/IX w.), uchodząc z tego tytułu za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWENT

  (łac. adventus przyjście), W liturgii rzym. okres roku liturg. poprzedzający —> Boże Narodzenie; u Rzymian pierwsze oficjalne odwiedziny dygnitarza po objęciu władzy (np. kronikarz rzym. Filokales dzień intronizacji Konstantyna Wielkiego nazwał adventus divi); w religiach pogańskich doroczne przyjście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /9 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWENTYŚCI

  (od łac. adventus przyjście), Nazwa kilku wspólnot wyznaniowych głoszących bliskie przyjście Chrystusa, genetycznie powiązanych z tzw. ruchem drugiego adwentu; idee te głosił uprzednio M. Lacunza y Dias w La venida del Mesías en gloria y magestad (Cadiz 1812), a upowszechnili je E. Irving i H. Drummond w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /11 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADWOKACI KURII RZYMSKIEJ

  Wywodzą się z siedmiu obrońców ubogich i uciśnionych (PL 77 col. 917-918, Epistolarum liber VIII, ep. 14), ustanowionych prawdopodobnie już przez pap. Innocentego I (402-417), którzy jednocześnie służyli pomocą prawną kancelarii papieskiej.

  Z chwilą utworzenia w niej konsystorza przyjęli nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRIAN JOSEF ks.

  ur. 16 III 1871 w Hovestadt (Westfalia), zm. 31 V 1950 w Erfurcie, Teoretyk nauczania religii, pedagog, teolog, pisarz. Po święceniach kapł. 1896 w Paderborn pracował jako duszpasterz młodzieży i nauczyciel w Warburgu, Foerde i Erfurcie; od 1902 wykładał w seminarium w Paderborn filozofię i teologię i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 785

  praca w formacie txt

Do góry