Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AFRICANUS SEXTUS JULIUS

  zm. po 240, Egzegeta i historyk; pochodził z Jerozolimy. A. przed 221 słuchał Hera-klasa w —> aleksandryjskiej szkole, przyjaźnił się z Orygenesem, królem Abgarem IX z Edessy i cesarzem rzym. Aleksandrem Sewerem;

  napisał Chronografiai, pierwszą powsz. kronikę chrzęść do 221 podzieloną wg „7 tygodni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFILIACJA

  (łac. affiliano usynowienie, zjednoczenie, stowarzyszenie), Termin stosowany w biologii, psychologii, socjologii i w prawie kanonicznym.

  1. Afiliacja w biologii, psychologii i socjologii — potrzeba współudziału drugiej osoby lub grupy osób w życiu jednostki do współpracy, nawiązania przyjaźni, miłości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNE RERUM CONDITOR, qui mare, solum, aethera

  Od 1971 hymn w oficjum czytań na dzień Aniołów Stróżów. Pochodzi z XV-wiecznego Orationale z Valus Iocosa (dzis. Bruntál) w pn. Morawach;

  zawiera uwielbienie Boga jako stwórcy wszechświata i sprawiedliwego sędziego, podziękowanie za pokonanie ducha pysznego i jego wspólników oraz obdarzenie mocą duchów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

  (łac affectus uczucie, namiętność, synonim passio wzburzenie, uniesienie), Stan uczuciowy o silnym natężeniu, powstający gwałtownie pod wpływem wrażenia i wyobrażenia budzącego upodobanie lub odrazę, trwający krótko, połączony z zakłóceniem równowagi w wegetatywnym układzie nerwowym i z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /6 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNE REX ALTISSIME

  Hymn nieznanego autora, od 1971 w oficjum czytań na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; pojawił się w X wieku, między innymi w liturgii mozarabskiej : pierwsze 4 zwrotki powstały przez rozszerzenie jednej starszej ;

  hymn sławi Chrystusa Boga-Człowieka, którego ludzka natura została wyniesiona przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFFAITA, Affati IZYDOR

  Architekt. Pochodził z Valsoldy (Włochy pn.); 1655 przybył do Polski z bratem Antonim, także architektem, i osiadł w Krakowie, otrzymawszy od króla Jana Kazimierza polecenie ufortyfikowania Krakowa. Brał udział w wojnie szwedz. i odznaczył się w bitwie pod Cudno-wem 1660; 1673 otrzymał indygenat, a 1678...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNE SOL, Qui LU MINE

  Nowy hymn nieszporny, od 1971 w oficjum brewiarzowym na święta doktorów Kościoła; wysławia Chrystusa jako światłość umysłów, która przez Ducha Świętego zajaśniała w słowach przekazywanych przez jego sługi; prosi o osiągnięcie prawdy dzięki światłu ich nauki.

   

  (LH I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFFECTIO PAPALIS

  (łac. zamiar, wola pap.), Akt władzy pap. będący rodzajem zastrzeżenia. Wynika ona nie tyle z najwyższej władzy jurysdykcyjnej papieża (kan. 218), ile raczej ze szczególnego tytułu, na podstawie którego może on osobiście przedsiębrać pewne czynności prawne lub kultowe; w przypadku a.p. wyklucza się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNI PATRIS UNIGÉNITOS

  Enc. Leona XIII, traktująca o wartości i aktualności filozofii chrześcijańskiej w świecie współcz., ogłoszona 4 VIII 1879 (Acta Leonis Papae, R 1882, I 225-284).

  Papież, po ukazaniu przyczyn upadku myśli scholastycznej i odstąpienia od filozofii Tomasza z Akwinu, podkreślił jej użyteczność i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFFIRMATIVE

  (łac. twierdząco) W przeciwieństwie do-> negative, jedna z oficjalnych form używanych przez urzędy pap. oraz Komisję do Spraw Biblijnych i Komisję do Autentycznego Interpretowania Kodeksu w udzielaniu odpowiedzi na przedstawione wątpliwości. A. z dodatkiem et amplias oznacza, że kwestia została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt

Do góry