Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AFRYKA

  Trzeci pod względem wielkości kontynent Ziemi (30,3 min km2), położony na półkuli wsch. po obu stronach równika.

   

  I. Religie pozachrześcijańskie — A. Religie rodzime: 1. Religie ludów pierwotnych, 2. Religie ludów pasterskich, 3. Religie ludów rolniczych obszarów stepowych, 4. Religie ludów rolniczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /64 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFTARTODOKECI

  (gr. afthartos nieskażony, dokein wydawać się), Julianici, gajanici, sekta monofizycka. Utworzona została w Egipcie w 1. poł. VI w. przez bpa Juliana z Halikar-nasu, a jednym z wpływowych przywódców sekty był bp Gajan (stąd nazwy oboczne); miała także licznych zwolenników w Azji Mn. i w Indiach.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGA - CHAN, Aga - Khan, Aka - Chan

  Tytuł przywódców muzułm. sekty —> izmailitów. Tytuł ten po raz pierwszy otrzymał 1834 Abu'1-Hasan Ali Szach (A.Ch. I), uważany za 48 -> imama; po nieudanym zamachu na Wielkiego Wezyra 1838 przeniósł się on z Kermanu do Bombaju, gdzie zmarł 1881; następcą został jego syn Ali Szach (A.Ch. II), a po nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGADŻANIAN, Agagianian GRIGOR PETROS kard.

  ur. 18 IX 1895 w Achalciche (Gruzja), zm. 16 V 1971 w Rzymie, Katolikos Kościoła ormiańskokatolickiego, prefekt Kongr. Rozkrzewiania Wiary. W 1906 wyjechał do Rzymu, gdzie w Pontificia Università Urbaniana ukończył studia filoz. i teol.; 1917 przyjął święcenia kapł., nast. studiował prawo kan. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAFIA, Agata, Agazja

  Żyła w 1. poł. XIII w., córka Świętosława Andrzeja, księcia Włodzimierza Wołyńskiego i Przemyśla, od 1207 żona Konrada I Mazowieckiego, na którego działalność rel.-polit. wywierała znaczny wpływ; jej podobizna znajduje się na patenie kielicha ofiarowanego przez Konrada katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA ŻYCIA

  Pozytywny, optymistyczny stosunek człowieka do własnego życia. W psychologii rozróżnia się:

  1° naiwną a.ż. dziecka, która płynie z pierwotnej radości życia, bezrefleksyjnego do niego stosunku, zdolności bawienia się, dziecięcego optymizmu;

  2° dojrzała a.ż. ludzi dorosłych, którą można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFOGADOS da INGÀZEIRA

  Bpstwo w Brazylii w stanie Pernambuco w metropolii Olinda e Recife. Zostało eryg. 2 VII 1956; zajmuje 11 541 km2 i liczy 280 000 mieszk., w tym 277 000 katolików, 12 parafii, 59 ośrodków duszpast., 14 księży diec. i 4 zak., 47 Sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFORYZM

  (gr. aforizo ograniczam, oddzielam, definiuję), Dobitna, krótka wypowiedź, najczęściej jednozdaniowa, zawierająca myśl ogólną natury mor., psychol., filoz. lub estetycznej, podana w sposób subiektywny (nosząca znamiona czyjegoś osobistego sądu), np. Chrystus wam ziarna życia rozeslal po świecie, Ale od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRAAT, Afraates

  (forma gr., syr. Afrahat), Św., opat i prawdopodobnie bp, ur. ok. 270, zm. wkrótce po 345 w Syrii, najstarszy syr. ojciec Kościoła, zw. mędrcem perskim; Genna-diusz pomylił go z Jakubem z Nisibis (De viris ill. 1).

  Zachowały się 23 rozprawy A. w języku syr., zw. tahvajthe, rozpoczynające się od kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRE, Afri MIKOŁAJ bp.

  zm. 27 IX 1323 w Awinionie. Przed 1312 był przełożonym dominikanów w Krakowie, od 1312 prowincjałem; wg J. Długosza został zwolniony z prowin-cjalstwa 1318 na kapitule gen. w Lyonie; był nast. spowiednikiem pap. Jana XXII, który mianował go bpem chełmińskim 18 X 1319;

  do diec przybył pod koniec 1320; o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry