Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    AGDE, Agaten

    Miasto w pd. Francji, od V w. stolica diec. w metropolii Narbonne. W 506 odbył się w A. jeden z najważniejszych synodów — frankońskich; od 1187 bpi A. byli także władcami świeckimi diecezji;

    działalnością dobroczynną i oświatową wyróżnili się bpi François i Louis Fouquet (1643--1702); 1790 diec...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /740

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGGERSEL

    Obecnie bpstwo tytuł., identyczne z miejscowością Abd er-Rahman el-Garis, Tacrouna w Tunezji; prawdopodobnie bpstwo takie nie istniało i A. jest tylko błędną wersją nazwy bpstwa Aggar.

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /192

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGATANGELUS z VENDÔME, François Noury bł. OFMCap

    ur. 31 VII 1598 w Vendôme (Francja), zm. 7 VIII 1638 w Gondar (Etiopia), Misjonarz. Od 1629 pracował w Aleppo (Syria), 1633 został przełożonym misji w Egipcie, gdzie dąży! do pojednania monofizyckich koptów z Kościołem kat.;

    23 XII 1637 wraz z Kasjanem z Nantes udał się w przebraniu na misję do Etiopii;...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /735

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGATHANGELOS

    (gr. agathos dobry, angelos zwiastun), Pisarz arm., który ok. 216 spisał na życzenie króla Tirydatesa historię królów Armenii. Jego imieniem posłużył się nieznany autor historii św. Grzegorza Oświeciciela i nawrócenia Armenii, napisanej ok. 491, chcąc, aby jego dzieło uznano za kontynuację historii A. z...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /998

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGATHOPOLIS (Ahtapolu w Turcji)

    Bpstwo w metropolii Hadrianopolis (Adrianopol, Edirne); wzmianki o istnieniu bpstwa od X-XIII w. ; od XV w. bpstwo tytularne obrządku łac. ; bpi greccy znani od XVI w.; od 1760 abpstwo; od 1808 połączone Z bpstwem -> Sozopolis.

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /234

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGATON Św. pap.

    ur. pod koniec VI w. na Sycylii w rodzinie gr., zm. 10 I 681 w Rzymie, Benedyktyn z Palermo, wybrany papieżem 27 VI 678. A. otaczał szczególną troską lud i kler rzym., popierał budownictwo sakr., przyczynił się do rozpowszechnienia liturgii rzym. w Anglii, interweniował na synodzie rzym. 679 w sprawie św...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 360

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGATANGELUS od ŚW. TERESY OCD

    Właśc. Aleksander Maksymilian Pinoci, ur. 1654 w Krakowie, zm. 1734, teolog i pisarz ascetyczny. Pochodził ze spolszczonej rodziny wł.; 1671 wstąpił do zakonu w Krakowie, 1679 w Lublinie otrzymał święcenia kapł. ; przez 6 lat wykładał filozofię i teologię w Lublinie, Krakowie i Przemyślu;

    zostawił...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /744

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGAPIT Św.

    Piętnastoletni męczennik z Přeneste k. Rzymu za czasów ces. Aurcliana (270-275). Autentyczność męczeństwa potwierdzana jest przez liczne pomniki archeol. (od IV w.) i dowody kultu, natomiast akta męczeńskie A., pochodzące z VI-VIII w., są nieautentyczne; święto 18 VIII.

     

    ComMartRom 345; Baudot...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /370

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGAPIT I Św. pap.

    ur. w Rzymie, zm. 22 IV 536 w Konstantynopolu, Syn prezbitera rzym. Gordiana, archidiakon rzym., od 13 V 535 papież. A. strzegł nienaruszalności pap. prawa mianowania i usuwania bpów, zwalczał arianizm, usiłował wraz z Kasjodorem założyć wyższą szkołę w Rzymie, przekazując jej m. in. swoją bogatą...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 074

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    AGAPIT II pap.

    Rzymianin, zm. w XII 955 w Rzymie, pap. wybrany 10 V 946. A. pomimo zależności od władcy Rzymu Alberyka podejmował próby reform Kościoła, popierając głównie klasztory;

    955 udzielił szerokich uprawnień królowi niem. Ottonowi I w zakresie organizowania życia kośc, m. in. na terytoriach zach. Słowian;...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /777

    praca w formacie txt

Do góry