Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AGGEUSZ

  (hebr. haggaj urodzony w święto, świąteczny), Żył na przełomie VI i V w. prz. Chr., jeden z-> proroków mniejszych. A. odegrał wielką rolę w odbudowie —> świątyni jeroz., zburzonej 586 przez króla babil. Nebukadnezara.

  Kiedy za panowania króla pers. Dariusza I (521-485) nastały pomyślniejsze niż za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGEN, Agenne

  Bpstwo w pd. Francji w metropolii Bordeaux, powstało na pocz. III w. Pierwszym bpem miał być św. Caprasius (zm. po 300);

  w średniowieczu bpi A. rządzili archidiec. Bordeaux w czasie jej wakansów; 1317 na terenach diec. A. położonych na prawym brzegu Garonny utworzono bpstwo Condom (-> Auch);

  1802-22 A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGGIORNAMENTO

  (od wł. giorno dzisiaj), Termin oznaczający dostosowanie się do aktualnych potrzeb. W odniesieniu do Kościoła kat. wszedł w powsz. użycie za pontyfikatu Jana XXIII (por. enc. Ad Petri cathedram z 29 VI 1959, list apost. Oecumenicum Concilium z 28 IV 1962, przemówienie na otwarcie I sesji Soboru Wat. II z 11...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /5 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENDA

  (od łac. agere działać, spełniać), To, co powinno być spełnione, w przeciwstawieniu do credenda, czyli tego, w co powinno się wierzyć. A. oznacza:

  1° wszelkie czynności kośc;

  2° porządek sprawowania sakramentów (Innocenty I, List do Decencjusza);

  3° mszę św. (II synod kartagiński, kan. 9);

  4°...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGHOUANIA (w Armenii, ZSRR)

  Katolikat ormiański od IV w. z siedzibą w Bardaw, od XII w. w monasterze Gant-sassar; od poł. VI w. zerwał związki z Rzymem; na pocz. XIX w. zniesiony przez władze carskie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENDY KATOLICKIE POLSKIE

  Księgi liturg. (do 1631) poszczególnych diecezji pol. zawierające przepisy i formuły modlitw przy sprawowaniu-*- sakramentów,- sakramentaliów oraz przy procesjach (—rytuał).

  Przed powstaniem agend te przepisy i formuły modlitw rozrzucone były po różnych księgach liturg., np. w pontyfikale z przełomu XII i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /7 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGHTAMAR, Achtamar, arm. Aghthamar

  Wyspa i miasto w Armenii na jeziorze Wan (obecnie wyspa i miasto noszą nazwę Wan i należą do Turcji); 915-921 powstał tu klasztor ze słynnym kościołem; 1113-1895 A. był siedzibą katolikatu mo-nofizyckiego obrządku ormiańskiego.

  I. Kościół zbudowany na planie gr. krzyża, z kopułą, posiada 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENDY PROTESTANCKIE

  Księgi liturg. protestantów zawierające porządek nabożeństwa głównego, udzielania sakramentów, błogosławieństw oraz innych nabożeństw w zborze (-> liturgia protestancka). A.p. składa się z cz. I — porządek nabożeństw i cz. II — porządek sakramentów i błogosławieństw. A.p. dzielą się na:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGAZZARI AGOSTINO

  ur. 2 XII 1578 w Sienie, zm. 10 IV 1640 tamże, Wł. kompozytor, dyrygent i organista, jeden z najpłodniejszych kompozytorów muzyki kośc. szkoły—rzymskiej.

  W twórczości stosował polifoniczny styl G.P. da Palestriny ; przez pewien czas przebywał w Niemczech i Niderlandach; 1602--08 był dyrygentem kapeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGERE CONTRA

  (łac. działać przeciw), Zasada ascet. sformułowana przez św. Ignacego Loyolę, wyrażająca konieczność usuwania przeszkód przez podejmowanie przeciwstawnej decyzji i przeciwnego działania w stosunku do przeszkód utrudniających pełną realizację ewangelii; a.c. oznacza aktywne przeciwstawianie się złu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt

Do góry