Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AGOBARD abp. Lyonu

  ur. ok. 769 lub 779, Prawdopodobnie w Hiszpanii, zm. 6 VI 840 w Lyonie, teolog i pisarz kościelny. W 804 przyjął święcenia kapł., 813 sakrę biskupią; po usunięciu abpa Lyonu Leidrada był jego zastępcą, a po jego śmierci został mianowany 816 abpem; wmieszany w konflikt ces. Ludwika Pobożnego z synami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNUS DEI

  Baranku Boży, w liturgii rzym. śpiew błagalny powtarzany trzykrotnie (czasem więcej razy) stanowiący cz. mszy i zakończenie litanii; w muzyce — stała ostatnia cz. wielogłosowej cyklicznej formy muz. zwanej missa.

  Składa się z inwokacji Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, skierowanej do Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTO THEO

  Nieznanemu Bogu, napis na jednym z ołtarzy w Atenach, wspomniany przez Pawła Apostoła w przemówieniu na Areopagu (Dz 17, 23). Wykopaliska oraz wzmianki u pisarzy pogańskich i chrzęść, świadczą o istnieniu takich ołtarzy nie tylko w Atenach, ale również w Olimpii, Pergamo-nie czy Rzymie, przy czym, wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

  (gr. ágnostos niepoznawalny), Termin wprowadzony do filozofii 1863 przez T. H. Huxleya (Collected Essays, Lo 1893) na oznaczenie niepoznawainości rzeczywistości istniejącej poza zjawiskami.

  W znaczeniu ogólnym a. to stanowisko teoriopoznawcze głoszące niepoznawalność czegokolwiek (a. powszechny) albo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /25 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNIESZKA z PRAGI, zw. też Agnieszką Czeską, bł. OSCI

  ur. 1205 w Pradze, zm. 2 III 1282 tamże, Córka Przemysła Ottokara I, króla Czech, i Konstancji, siostry króla węg. Andrzeja II. A. mając zostać żoną jednego z trzech synów Henryka Brodatego, 1216 przybyła na Śląsk wraz ze starszą siostrą Anną i wychowywała się w Trzebnicy, prawdopodobnie pod opieką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOECI

  Agnoici (od gr. agnoia niewiedza), temistianie.

  1. W ścisłym znaczeniu sekta monofizycka, zał. przez diakona aleks. Temistiusza (stąd nazwa oboczna), działająca od VI do VIII w.; a. utrzymywali, powołując się na teksty Mt 24, 36 i Mk 13, 32 (nieznajomość dnia sądu), Łk 2, 52 (postęp w mądrości)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSCAT OMNE SAECULUM

  Hymn Wenantego Fortunata, używany do XVI w. w nieszporach Bożego Narodzenia, przywrócony 1971 w I nieszporach oficjum na Zwiastowanie Pańskie; treścią jego jest spełnienie proroctwa Izajasza o Dziewicy-Matce oraz przeciwstawienie zniszczeń duchowych dokonanych przez Adama pierwszego — dziełu Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNI

  (sanskr. ogień, źródłosłów wspólny dla rodziny języków indoeuropejskich : pol. ogień, litew. ugnis, łac. ignis), Indoaryjski bóg ognia. Ogień odgrywał ważną rolę w indoirań-skim kulcie rel., a świętość ogniska należała do najstarszych wierzeń indoeuropejskich. W najdawniejszej epoce wedyjskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /3 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNIESZKA Św.

  Męczenniczka rzym. z przełomu III i IV w., prawdopodobnie z okresu prześladowań za cesarza rzym. Dioklecjana, jedna z najpopularniejszych świętych starożytności chrześcijańskiej.

  I. Kult — A. żywy już w IV wieku potwierdzają wykopaliska archeol. : płyta z napisem Hague sanctissima, zamykająca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /4 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNELLI, Barankowic LUDWIK OP

  zm. 15 I 1674 w Krakowie, Teolog, wychowanek o. Bernarda Paxilla. Śluby zak. złożył A. 1615; 1636-56 pełnił funkcję przeora w Samborze, Klimontowie i Bochni; 1645-47 i 1657-59 był prof, teologii w studium gen. dominikanów w Krakowie;

  1651 zdobył doktorat z teologii; 1659 jako definitor kapituły płockiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt

Do góry