Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AGRIGENTO

  (do 1927 Girgenti), Bpstwo na Sycylii w metropolii Monreale. Powstało prawdopodobnie w I w. Pierwszym znanym bpem był św. Libertyn, męczennik z III w. i patron diec; pod panowaniem Arabów 825-1093 organizacja diec. nie istniała;

  1098 Stolica Apost. ustaliła granice diec i bogato ją uposażyła; diecezja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGREDA MARIA de, Maria Coronel

  Imię zak. Maria od Jezusa, bł., franciszkanka od Niepokalanego Poczęcia NMP, ur. 2 IV 1602 w Agredzie (Stara Kastylia), zm. 24 V 1665 tamże, hiszp. mistyczka, autorka dzieł z zakresu ascetyki.

  W 1619 wstąpiła wraz z matką i siostrą do klasztoru, ufundowanego przez jej rodziców, od 1627 była w nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGREGACJA

  (łac. aggregano gromadzenie się, dodawanie), Akt przyłączenia poszczególnych jednostek lub całych zgrupowań do większego zespołu rzeczy lub osób; w dokumentach kośc. oznacza niekiedy przyjęcie do Kościoła; w obecnym prawie kanonicznym a. oznacza przyłączenie jakiejś organizacji kośc. do innej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /4 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGONISTA CHRISTI FORTIS, Dorothea, hora mortis

  Sekwencja ku czci św. Doroty. Anonimowy utwór śląski z ok. 1470, odnaleziony w 2 mszałach kolegiaty w Głogowie; poleca opiece św. Doroty szczęśliwą śmierć i zawiera opis jej męczeństwa. Tekst wyd. AH XXXIV 180 i Kowalewicz CMAePL I 87-88.

   

  Chev 35 107; Kowalewicz PTS 223; Kowalewicz LŚr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRA

  Metropolia w pn. Indiach, w stanie Uttar Pradesz. W końcu XVI w. jezuici założyli w A. misję kat. ; w XVIII w. przejęli ją kapucyni, mając w niej oparcie dla działalności mis. w Tybecie i Nepalu; 1808 powstał w A. wikariat apost., 1886 — metropolia.

  A. zajmuje 103 600 km2 i liczy 12 min mieszk., w tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRAFON

  1. mn. Agrafa (gr. agrafos nie zapisany), słowa przypisywane Jezusowi, których nie ma w Ewangeliach bądź też występują jako lekcje odosobnione i poświadczone przez nieliczne lub mniej ważne kodeksy (np. Mt 20,28 w kod. D ; Łk 6, 5 w kod. D) ; w starożytności a. nazywano również tradycję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRARNE RELIGIE

  Wierzenia, kulty i zwyczaje rei, związane z uprawą roli, mające najczęściej na celu zwiększenie jej płodności. U podstaw r.a. istnieje przekonanie, że płody rolne są darami nadprzyr., które pochodzą albo z ciała zabitej osoby mitycznej, albo zostały stworzone przez jakieś bóstwo wegetacyjne lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRARYZM

  (łac. agrarius rolny), Doktryna społ. powstała w Niemczech pod koniec XIX w., będąca podstawą ruchu społ.--gosp. i polit, w pocz. XX w. Termin a. wprowadzony został w Europie przez A. E. Schäfflego; w Ameryce analogiczny kierunek nazywano ruralizmem. Teoretyczne podstawy ruchu nie są jednolite;

  w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGONIA CHRYSTUSA

  (gr. agonia wysiłek w zapasach, zmaganie się), W biblistyce:

  1° w znaczeniu ścisłym okres bezpośrednio poprzedzający śmierć Chrystusa na krzyżu,

  2° w znaczeniu analogicznym modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, pozostająca w łączności z jego męką.

  1. Nawiązując do współcz. terminologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /4 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNUSEK

  (zdrobnienie łac. agnus baranek), Owalny medalion z wytłoczonym na awersie barankiem używany jako—> sakramentale, ozdoba lub talizman. Genezą a. jest spotykany już w V w. zwyczaj kruszenia—> paschału i rozdawania wiernym jego cząstek.

  Gdy paschał nie wystarczał do obdzielenia wszystkich, święcono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /18.05.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt

Do góry