Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AKADEMIA TEOLOGII KATOLICKIEJ w WARSZAWIE (ATK)

  Szkoła wyższa kierująca się przepisami państw, i kośc, zał. 1954 jako kontynuacja Wydziału Teologii Katolickiej Uniw. Warszawskiego. Pierwszym rektorem i głównym organizatorem ATK był 1954-56 ks. Jan Czuj; po nim kierował uczelnią 1956-65 ks. Wincenty Kwiatkowski, który stworzył podstawy dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO, Lubranscianum

  Wyższa uczelnia kościelna human.-teol. w Poznaniu, zał. 1518 przez bpa J. Lubrańskiego, zniesiona 1780.

  I okres 1518-72 — Stan prawny uczelni określał ustny testament fundatora, wyrażony wobec kapituły katedralnej, wg którego A.L. była instytucją kośc, podlegającą władzy bpa oraz zarządowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /6 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA ZAMOJSKA

  Wyższa uczelnia humanistyczna zał. 1594 w Zamościu przez J. Zamoyskiego; zniesiona 1784 przez rząd austriacki.Wg koncepcji twórcy A.Z. miała być „szkołą obywatelską", w której młodzież otrzymywałaby przygotowanie do przyszłych obowiązków w służbie państwa.

  Stąd w pierwotnym programie obok nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /5 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA MARIAŃSKA

  Wzorowane na wł. Accademia degli Infecondi, publiczne zebrania literatów pol. zainicjowane 1753 przez bpa J.A. Załuskiego w Warszawie, na których obecni czytali swe wiersze i rozprawy na cześć Matki Boskiej.

  A.M. miała być punktem wyjścia dla zaprojektowanego na jej pierwszym posiedzeniu, 7 XII 1753, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMICKIE DUSZPASTERSTWO

  Pośrednictwo Kościoła w budowaniu w środowisku akademickim wspólnoty uobecniającej Boga i będącej znakiem zjednoczenia ludzi z Bogiem.

  1. Powstanie — Początki d.a. łączą się z powstaniem uniwersytetów. Najpierw związane-ono było z parafią, na terenie której znajdował się uniwersytet, lub z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /13 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA MOHYLAŃSKA

  Kolegium prawosł. w Kijowie, zał. 1632 przez metropolitę prawosł. P. Mohyłę, od 1658 akademia, rozwiązana 1817.

  Geneza A.M. wiąże się z odrodzeniem kulturalnym prawosławia w Rzeczypospolitej (—> Akademia Ostrogska). A.M. powstała w oparciu o wzory kolegiów zach. eur., z połączenia szkoły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKATHISTOS

  (gr. a nie, kathidzein siedzieć, nie siedzący, stojący, cerkiewnosłowiańskie akafist, spolszczone akatist), W liturgii bizant. — w znaczeniu szerszym;

  1° nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych i modlitw ku czci Chrystusa, NMP i Świętych, odmawianych lub śpiewanych na stojąco; święto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA BRANIEWSKA

  Wyższa uczelnia teol. istniejąca w Braniewie 1912-45, jako kontynuacja Collegium Hosia-num (1565-1780), Gymnasium Academicum (1781-1818), Lyceum Hosianum (1818-1912).

  1. Collegium Hosianum zostało eryg. 1565 w Braniewie przez kard. Stanisława Hozjusza i powierzone jezuitom. W tymże roku eryg. tu pierwsze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA DUCHOWNA

  Nazwa wyższych szkół teol. mających na celu kształcenie duchowieństwa pol. z zaboru ros., powstałych w wyniku likwidacji uczelni pol. po upadku powstania listopadowego.

  I. AKADEMIA DUCHOWNA W WILNIE — eryg. 1832 w gmachu Seminarium Głównego jako kontynuacja sekcji teol. zamkniętego Uniw. Wileńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /17 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA FLORENCKA

  Powstała w epoce odrodzenia; nawiązywała do-> Akademii Platońskiej. Powstanie zawdzięcza kontaktom podczas Soboru Florencko-Ferrarskiego (1438) Włochów z Grekami, których wielu, m. in. Gemistos Georgios (-> Plethon) pozostało we Włoszech.

  Jego wykłady o Platonie we Florencji przyjmuje się za początek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 241

  praca w formacie txt

Do góry