Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AKCEPTANCI lub konstytucjoniści

  Grupa duchownych franc, która w okresie rozwoju idei jansenizmu opowiedziała się za konstytucją apost. Klemensa XI Unigénitas z 8 IX 1713 potępiającą tezy jansenistyczne.

  Ich przeciwnikami byli tzw. rekuzanci lub apelanci, odrzucający konstytucję i apelujący do Soboru. Do a. należała znaczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKEMECI, akojmeci

  (gr. akoimasthai nie spać), grupa mnichów zgromadzonych przez św. Aleksandra (350-430) dla nieustannego śpiewania w chórze psalmów w myśl słów zawartych w Ps 34, 2.

  Po bezskutecznej próbie założenia 427 klasztoru w Konstantynopolu osiedlili się po azjatyckiej stronie Bosforu, w Gomon, a po śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCES w PRAWIE KANONICZNYM

  Sposób nadzwyczajny wyboru —> papieża, --> ksieni lub uzyskania beneficjum kościelnego.

  W celu przyspieszenia wyborów papieża a. wprowadził Grzegorz XV konst. Aeterni Patris Filius z 15 XI 1621. Jeśli w skrutyniach nikt nie otrzymał wymaganej większości (2/3) głosów, można było oddać głos na innego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCEPTACJA

  W psychologii — postawa pozytywnego i życzliwego odniesienia do innych osób lub do siebie (samoakceptacja); różni się od aprobaty, która jest wyłącznie oceną pozytywną postępowania danej osoby; występuje jako a. społeczna, a. innych, a. siebie.

  A. ze strony innych, czyli a. społeczna, stanowi jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCEPTACJA PRAWA

  Zgoda, zatwierdzenie lub przyjęcie przez społeczność promulgowanego dla niej prawa kościelnego. Rozróżnia się akceptację konstytutywną albo zatwierdzającą (constitutiva aut approbated) oraz akceptację wykonawczą (executivi!).

  Pierwszej prawo kośc. nie uznaje. Wg opinii przyjętej powszechnie od XVII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA OSTROGSKA

  Wyższa szkoła prawosławna zał. ok. 1580 przez księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego w Ostrogu na Wołyniu; przestała istnieć po 1620.

  Powstanie A.O. było związane z zapoczątkowanym pod koniec XVI w. odrodzeniem kulturalnym prawosławia, które, znalazłszy się w kręgu kultury zach. w Polsce, traciło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKATOLICY

  (gr. a nie, katholikos katolik), W prawie przedkodeksowym i kodeksowym — chrześcijanie, którzy nie należą do Kościoła kat. ; w teologii współcz. — osoby nie mające pełnej —> przynależności do Kościoła.

  Prawo kodeksowe w zależności od stopnia oddzielenia od Kościoła wyróżnia 2 grupy a.: niewierni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA PLATOŃSKA

  Szkoła ateńska zał. przez Platona ok. 386 prz. Chr. w gaju poświęconym herosowi Akade-mosowi (stąd nazwa); była związkiem rel. mającym za zadanie rozwijanie kultu muz oraz ośrodkiem naukowo-dydaktycznym; pierwsza zorganizowana instytucja prowadząca badania naukowe.

  Na jej czele stał scholarcha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /4 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKBAR

  Właśc. Abu'1-Fath Jalal ud-din Muhammad, ur.23 Xl (wg innej wersji 15 X) 1542 w Amarkot (Pakistan), zm. w październiku 1605 w Agrze, od 1556 cesarz Indii Pn. i reformator religijny.

  Wychowany w zasadach sufizmu nie narzucał islamu podbitym ludom, lecz w duchu synkretyzmu usiłował stworzyć nową religię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA POŁOCKA

  Wyższa szkoła jezuicka utworzona 1812 z kolegium jezuickiego (zał. 1580 w Połocku przez Stefana Batorego); istniała do 1820. Kiedy 1803 zamieniono Akademię Wil. na uniw. i utworzono jednocześnie zależny od niego Wil. Okręg Szkolny, szkoły jez. dostały się pod władzę Uniw. Wileńskiego.

  Jezuici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /3 142

  praca w formacie txt

Do góry