Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWIZM

  (łac. activus czynny, działający), Termin z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki.

  I. W FILOZOFII — stanowisko podkreślające w sposób przesadny decydującą rolę działania w człowieku lub w absolucie, przyznające wyższość woli nad intelektem zarówno od strony ontologicznego rozumienia ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /5 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTA STANU CYWILNEGO

  Księgi zawierające urzędowe zapisy faktów urodzenia, zawarcia związku małż. i zgonu; stanowią rejestrację stanu cywilnego osób. Urzędowa rejestracja stanu cywilnego osób wywodzi się z praktyki kośc. (Sobór Tryd.). Jej sekularyzacja, proklamowana w czasie rewolucji francuskiej 1789 i wprowadzona we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKULTURACJA

  (franc, acculturation, niem. Akkultura-tlori), Termin z zakresu nauk społ. oznaczający proces przemian kulturowych dokonujących się u jednostek lub grup społ. w wyniku bezpośrednich i trwałych kontaktów między nimi, zwykle z zachowaniem cech kultury rodzimej.

  Nadto a. może oznaczać: przekazywanie kultury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /5 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTION SÜHNEZEICHEN, Akcja Znaku Pokuty

  Niem. organizacja międzykośc. zrzeszająca młodzież męską i żeńską, zarówno katolików jak i protestantów, którzy podejmują prace fiz. wśród narodów pokrzywdzonych przez hitleryzm w II wojnie świat., by dać dowód uznania winy starszego pokolenia niem. oraz szukać przebaczenia i pojednania z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT LUDZKI

  (łac. actus czyn, czynność, przejaw), Świadome celowe działanie człowieka (a.l. w ogólności); przeżycie świadome wypełnione jednorodną treścią, zamknięte w jednostce czasu (a.l. psychiczny); działanie, w wyniku którego zachodzi relacja intelektualna między podmiotem a przedmiotem (a.l. poznawczy);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /49 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT HEROICZNY

  Czyn moralnie dobry uchodzący za nadzwyczajny, w którym przejawia się niezwykłe męstwo i gotowość poświęcenia własnego życia dla dobra wyższego.

  Jeśli źródłem jego są tylko wewn. motywy mor., to ma on charakter mor. i jest przejawem pełnej dojrzałości człowieka; jeśli inspirowany jest przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT HEROICZNEJ MIŁOŚCI

  Zrzeczenie się na korzyść dusz odbywających pokutę w czyśćcu (celem zmniejszenia ich cierpień) wszystkich —> odpustów, z wyjątkiem odpustu zupełnego na godzinę śmierci, wszystkich zasług oraz modlitw, jakie za nas będą zanoszone po śmierci.

  A.h.m. jest tylko pobożnym przyrzeczeniem, a nie ślubem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKRA, Accra

  Diec. w Ghanie eryg. 18 IV 1950, powstała z wikariatu apost. A. (eryg. 12 VI 1947); zajmuje 46 031 km2 i liczy 1,7 min mieszk., w tym 110 000 katolików, 24 parafie i 280 stacji mis., 9 księży diec. i 61 zak., 2 domy zak. męskie, 112 zakonników, 1 dom zak. żeński, 87 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROSTYCH

  (gr. akrostichon, od akros szczyt, kraniec, stichos wiersz); Utwór wierszowany, w którym początkowe litery (rzadziej sylaby lub wyrazy) kolejnych wersów (rzadziej strof) tworzą wyrazy, zdania lub inne znaczeniowe całości; a. nazywano również utwory poetyckie, w których występowały inne układy literowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOLOGIA

  (gr. axios mający wartość, wartościowy, logos rozum, teoria, nauka), Teoria wartości lub wartościowania; zajmuje się badaniem natury wartości, kryteriów wartości, jej rodzajów i hierarchii oraz natury i sposobu poznawania wartości, tj. wartościowania. A. zajmuje się przede wszystkim wartościami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012 Znaków /17 676

  praca w formacie txt

Do góry