Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AKWILEJA, Aquileia

  Miasto w pn.-wsch. Włoszech (prow. Udine), zał. ok. 180 prz. Chr., od VI w. do 1751 siedziba patriarchatu.

  1. Dzieje Kościoła — Wg legendy z 2. poi. V w. pierwszym głosicielem ewangelii w Akwilei miał być Marek Ewangelista, a pierwszym bpem A. jego uczeń św. Hermagoras. Jednak źródła hist, mówią o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKWILEJSKI SYMBOL

  Wyznanie wiary Kościoła w Ak-wilei, zachowane w dziele —> Rufina z Akwilei Commentarius in „Symbolům Apostolorum" (PL 21, 335-386). Różni się od starszej wersji (R) -> Apostolskiego skladu wiary trzema uzupełnieniami:

  art. 1 — „wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, niewidzialnego i niecierpiętliwego" (jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKWAMANILE

  (łac. aqua woda, manus ręka),

  1° misa, miednica, nad którą obmywano ręce; używana na Wschodzie i przez Rzymian, z czasem znalazła zastosowanie w liturgii przy umywaniu rąk podczas eucharyst. ofiary;

  2° naczynie na wodę do polewania rąk przy obrzędach liturg., wykonywane z miedzi, brązu lub cyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALIZM

  (łac. actualis czynny), W naukach przyr. — pogląd przyjmujący ciągłość i jednolitość procesów i zdarzeń zachodzących w świecie; w psychologii — metoda ograniczająca zakres badań psychol. do opisu i wyjaśnienia dokonywających się aktów oraz treść świadomości; w filozofii — doktryna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /18 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY PRAWNE KOŚCIELNE

  (łac. actus legitimi ecclesiastici), W prawie kan. termin techn. na oznaczenie zaszczytnych funkcji kośc, które wykonywać mogą tylko osoby o nieposzlakowanym imieniu.

  Termin actus legitimi przyjęto z prawa rzym., w którym pojęciem tym oznaczano akty prawne najdawniejszego prawa rzym., wymagające dokładnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT i MOŻNOŚĆ

  (łac. actus et potentia), W sensie metafiz. integralne elementy każdego -> bytu, z wyjątkiem Aktu Czystego — Boga, przy czym akt jest czynnikiem aktywno determinującym, możność — pasywno determinowanym.

  W określeniu tym akt jest ujęty jako doskonałość rzeczy w takim aspekcie, w jakim dany akt jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /6 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

  Wszystkie urzędowe pisma zawierające autorytatywną decyzję Stolicy Apost. w sprawach wiary, moralności i dyscypliny kościelnej. Mogą nimi być akty samego papieża, kongregacji rzym., trybunałów oraz urzędów wchodzących w skład Kurii rzym. Akty papieża, zw. listami apost. (encyklika, bulla i brewe)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT STRZELISTY

  Krótkotrwałe, intensywne wybieganie myślą ku Bogu, Jezusowi Chrystusowi, NMP i świętym w celu nawiązania z nimi duchowego kontaktu.

  Nazwa a.s. (łac. iaculatorid) wywodzi się od św. Augustyna, który modlitwy pustelników z Tebaidy określił jako brevissimae et raptim iaculatae (Epist. 129, 20; PL 33, 501);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYSTECI

  (gr. aktistos niestworzony), Sekta powstała w ramach monofizytyzmu w VI w. w grupie zwolenników Juliana z Halikarnasu, twórcy odłamu- aftartodoketów;

  sprzeciwiając się jakiejkolwiek różnicy dwu natur w Chrystusie, a. przypisywali jego ciału boskie przymioty, m. in. niestworzoność.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT TESTACYJNY

  Ang. Test Act, akt prawnopubliczny, wyd. przez parlament Anglii 21 III 1673. Mocą A.t. każdy obywatel obejmujący stanowisko państw., cywilne lub wojskowe, musiał złożyć przysięgę na wierność zwierzchnictwu króla nad Kościołem, przyjąć komunię wg obrządku anglikańskiego oraz oświadczyć, iż w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sedzislaw Dodano /18.05.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt

Do góry