Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSANDER NEWSKI

  ur. 1220, zm. 14 XI 1263, od 1236 Książę nowogrodzki, od 1252 wielki książę włodzimierski, święty prawosł. Kościoła ruskiego, syn Jarosława Wsiewo-łodowicza, księcia włodzimierskiego.

  Sławę utalentowanego wodza zyskał w wojnach ze Szwedami, kawalerami mieczowymi i Litwą. Akcja Szwedów na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER I

  ur. 23 XII 1777 w Petersburgu, zm. I XII 1825 w Taganrogu, 1801 Cesarz Rosji z dynastii Romanowów, 1815 król Polski. Wychowany w duchu oświecenia, przejawiał również skłonności do mistycyzmu. Okres jego panowania cechowały sprzeczności i niestałość.

  W obawie przed wybuchem rewolucji przeprowadził szereg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER II

  ur. 29 IV 1818 w Petersburgu, zm. 13 III 1881, Od 1855 cesarz Rosji, z dynastii Romanowów, syn cara Mikołaja I i Karoliny, księżniczki pruskiej, córki Fryderyka Wilhelma II. Wychowany w kulcie autokratyzmu carskiego i prawosławia, rozmiłowany w wojsku, był władcą ograniczonym i chwiejnym oraz przeciwnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER III

  ur. 10 III 1845, zm. 1 XI 1894 w Liwadii na Krymie; Od 1881 ces. rosyjski z dynastii Romanowów, drugi syn Aleksandra II i księżniczki heskiej Marii.

  Objął rządy po swym ojcu, który zginął w zamachu. Stosując inspirowaną przez K.P. Pobiedonoscewa politykę, zaostrzył kontrolę rządową we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER SEWER, Marcus Aurelius Severus Alexander

  ur. 1 X 208 w Arka Cezarea (Fenicja), zm. 18 III 235 pod Moguncją, Ces. rzymski od 222. Rządy A., na które wielki wpływ wywierała jego matka Julia Mammaea, cechuje przywrócenie harmonijnej współpracy z senatem, prześladowanym przez poprzednich cesarzy, nawrót do starorzym. tradycji i — w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER WIELKI

  ur. w lipcu 356 prz. Chr. w Pelli, zm. 13 VI 323 prz. Chr. w Babilonie, Król macedoński, syn Filipa II, wychowanek Arystotelesa.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — W 20 roku życia A. wstąpił na tron po ojcu, którego zamordował; ogłoszony 334 „samowładnym wodzem Hellady", wyruszył przeciwko Dariuszowi III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /11 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER VII, Fabio Chigi

  ur. 13 II 1599 w Sienie, zm. 22 V 1667 w Rzymie, Pap. od 7 IV 1655. Studiował w Sienie (1626 doktorat), od 1628 pełnił funkcje: wicelegata Ferrary od 1629, inkwizytora na Malcie od 1634, nuncjusza w Kolonii od 1639, sekretarza stanu od 1651; kard. został 1652; jako nuncjusz uczestniczył w układach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER VIII, Pietro Ottoboni

  ur. 22IV 1610 w Wenecji, zm. 1 II 1691 w Rzymie, Pap. od 6 X 1689. Był synem Marco Ottoboni, kanclerza Rzeczypospolitej Weneckiej; studiował prawo w Padwie; od 1630 pracował w Kurii rzym., gdzie dał się poznać jako zdolny prawnik, o czym świadczą Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Petro Otthobono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER Św. bp. Konstantynopola

  (od 313), zm. 336 lub 337; Wg Teodoreta z Cyru (Hist. Eccl. I 4) do A. miał być adresowany list Aleksandra, bpa Aleksandrii, przeciw Ariuszowi (w rzeczywistości jego odbiorcą był Aleksander, bp Te-saloniki); przeciwnik arianizmu; święto 28 VIII.

   

  PG 25, 688, 36, 265; Bober AP 118; F. Ridolfini, BS I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDER V antypap.

  Petros Philargis, Pietro di Candia, ur. ok. 1340 na Krecie, zm. 3 V 1410 w Bolonii. Był wizytatorem zak. klasztorów franciszkańskich w Polsce; studiował w Oksfordzie i Paryżu;

  wykładał teologię na Sorbonie, humanista, autor komentarza do Sentencji Piotra Lombarda; dzięki poparciu księcia mediolańskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordian Dodano /18.05.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt

Do góry