Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ALEKSJANKI

  Zw. także cellitkami lub augustiankami, żeńska gałąź—> aleksjan; zgromadzenie zak. dla opieki nad chorymi, powstałe w XIV w. ze stowarzyszeń pielęgnujących chorych podczas zarazy. A. rozszerzyły się w Belgii i Niemczech, gdzie podlegały bpom diec. ; zachowują regułę św. Augustyna;

  dzielą się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYJSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA

  Kierunek nauk. reprezentowany przez egzegetów Aleksandrii w II-V w. Charakterystyczne dla a.sz.e. były silne związki z aleks. ośrodkiem intelektualnym, co odbiło się też na przyjęciu w wyjaśnianiu Biblii zasad filol. komentarza poezji gr., szczególnie Homera.

  Od czasów Pantena (Pantainosa, zm. 180)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /4 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYJSKI KODEKS

  Jeden z najstarszych uncjalnych (majuskułowych) pergaminowych odpisów Pisma św. ; nazwa pochodzi od Aleksandrii, gdzie się pierwotnie znajdował; w krytyce tekstu bibl. oznacza się go obecnie znakiem A; C. R. Gregory znakował go 02, a H. von Soden S 4.Poszczególne karty k.a. (zachowało się ich 773) mają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYNIZM, Aleksandryzm

  Doktryna filoz. XII--XVI w. zapoczątkowana przez Dawida z Dinant, nawiązująca do nauki Arystotelesa drogą pośrednią przez Aleksandra z Afrodyzji (komentatora i interpretatora Arystotelesa w II w. w duchu naturalistycznym); była to jedna z dróg, którą nieschry-stianizowany -» arystotelizm przenikał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRYJSKA LITURGIA

  Od IV w. zw. liturgią św. Marka, ryt sprawowania eucharystii ukształtowany w gminie aleks. w pierwszych trzech wiekach., odtworzony głównie na podstawie pism -> Klemensa Aleks., —> Orygenesa oraz —s-Dionizego Wielkiego.

  L.a. w pierwszych trzech wiekach dzieliła się na część kate-chetyczno-modlitewną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

  Miasto w pn. Egipcie, nad M. Śródziemnym, na zach. krańcu delty Nilu.

  1. MIASTO — 1. Okres przedchrześcijański — A. założył 332 prz. Chr., na miejscu dawnej osady egip. Rakotis, Aleksander Wielki, który budowę miasta powierzył architektowi maced. Deinokratesowi. A. stała się stolicą Egiptu (311) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /21 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDROWICZ BOLESŁAW ks.

  ur. 1831 w pow. trockim, zm. 1865 w Tiumeniu (Syberia). Po studiach w seminarium duch. w Wilnie został wik. w Piwoszunach, a nast. proboszczem i dziekanem w Dyneburgu; brał udział w powstaniu 1863 na terenie Inflant, dostarczając oddziałom powstańczym wiadomości o rozlokowaniu wojsk carskich i otaczając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDROWICZ JAN ALOJZY bp.

  ur. 1728, zm. 11 IX 1781 w Krasnymstawie. Sprawował wiele godności kośc: był kanonikiem lwowskim, proboszczem w Skale k. Kamieńca (1757), później prob, parafii katedralnej w Kamieńcu Podolskim; 1769 dziekanem przemyskim, kustoszem gnieźn. i proboszczem w Łęczycy, od 1773 oficjałem warsz.;

  1775 mianowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDROWICZ KASPER OSPĘ

  ur. 1585 w Wąchocku, zm. 18 III 1652 w Częstochowie, Kompozytor, organista, kantor, pedagog. Z własnych funduszy zbudował pozytyw do kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze;

  w zak. cieszył się poważaniem i sławą znakomitego organisty; prawdopodobnie jest autorem przechowywanych w Mogile utworów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Fabryczny, Łęczycki

  Par. w w dek. zachodniołódzkim w diec. łódzkiej (od 1920). Osada rękodzielnicza powstała 1815, prawa miejskie 1822-70 i od 1924; kościół par. św. Rafała zbudowano 1816-18 w archidiec. warsz.;

  w 1. ćwierci XIX w. zbudowano dla Niemców kościół luterań-ski, w stylu klasycystycznym, obecnie filialny św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Renat Dodano /18.05.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt

Do góry