Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ropień okołomigdałkowy

  Ropień okołomigdałkowy jest powikłaniem anginy bakteryjnej. Zwykle tworzy się po jednej stronie. Zmiana polega na gromadzeniu się treści ropnej między torebką migdał-ka a ścianą mięśniową gardła (mięsień zwieracz górny gardła). Stan ogólny chorego pogarsza się, temperatura podwyższa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TONSILLECTOMIA

  Operacyjne usunięcie migdałków podnie-biennych (tonsillectomia) jest zabiegiem, do którego wskazania budzą wiele kontrowersji. Wskazania, które nie budzą zasadniczych wątpliwości:

  1)    nawroty ciężkich ostrych zapaleń migdałków,

  2)    przebycie ropnia okołomigdałkowego,

  3)    zapalenie ucha...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA DROŻNOŚCI NOSA

  Zaburzenie drożności jam nosa jest problemem diagnostycznym i terapeutycznym, którego rozwiązanie w wielu przypadkach znacznie wykracza poza granice otolaryngologii. Dolegliwość tę może powodować wiele przyczyn zarówno lokalnych, jak i ogólno-ustroj owych. Uczucie zaburzenia drożności nosa może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz akustyczny

  Uraz akustyczny jest najpowszechniejszą z chorób zawodowych w Polsce. Jest to wynik pracy w środowisku, w którym ekspozycja na hałas przekracza dopuszczalne normy. Za granicę hałasu szkodliwego dla narządu słuchu uznaje się natężenie 85 dB. Upośledzenie słuchu jest na ogół funkcją czasu- ekspozycji na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW

  Toksyczny wpływ niektórych powszechnie stosowanych leków na narząd słuchu jest znany już od drugiej połowy XIX w. Obecnie w użyciu znajduje się szeroki asortyment leków mających działanie ototoksycz-' ne. Należą do nich m.in. leki moczopędne (kwas etakrynowy, furosemid), salicylany, wiele antybiotyków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie ucha środkowego

  Przyczyną jest zwykle zakażenie górnych dróg oddechowych wnikające z nosogardła przez trąbkę słuchową. Objawy: ból ucha, uczucie pełności w uchu związane z wypełnieniem jamy bębenkowej wysiękiem, upośledzenie słuchu o typie zaburzenia przewodzenia. W otoskopie widoczne jest żywe przekrwienie błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

  W niektórych przypadkach ostrego zapalenia ucha środkowego ból i temperatura ustępują, ale zakażenie trwa dalej, perforacja błony bębenkowej się nie goi, a wyciek utrzymuje się. Czynnikami sprzyjającymi są:

  a) zbyt późne rozpoczęcie leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego, b) nieodpowiednio dobrany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania ropnego zapalenia ucha środkowego

  Rozprzestrzenienie się zakażenia poza ściu ny kostne ucha środkowego może nastąpić zarówno w ostrym zapaleniu, jak i w przewlekłym. Ciężkie wewnątrzczaszkowe powikłania ostrego zapalenia ucha środkowego czę|giej zdarzają Mę u dzieci, w wieku rzałym zaś są yone następstwem zaostrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagła głuchota

  Nagła głuchota jest naglącym stanem w otiatrii. Jest to naruszenie czynności senso-rycznó-nerwowej narządu słuchu, występuje nagle lub ulega szybkiemu pogłębianiu się w ciągu kilku godzin lub dnjs; Zwykle jednostronna utrata słuchu jest stwierdzana rano, po obudzeniu się lub w czasie dnia pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawroty głowy

  Zawroty głowy — wrażenie dezorientacji położenia w otaczającej nas przestrzeni połączone ze złudzeniem ruchu wirowego otaczających nas przedmiotów lub własnego ciała. Ponieważ termin „zawrót głowy” nie ma ścisłego odpowiednika pojęciowego, należy tak kierować wyw.adem, aby pacjent opowiedział nam...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /5 513

  praca w formacie txt

Do góry