Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AMBROŻY z ALEKSANDRII

  zm. ok. 250, Przyjaciel i mecenas Orygenesa. Był wysokim urzędnikiem dworskim; początkowo należał do walentyniańskiej sekty gnostyckiej (-> gnostycyzm); nawrócony ok. 212 na chrześcijaństwo przez Orygenesa, stał się entuzjastą jego talentu i wspierał materialnie jego działalność pisarską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻY AUTPERT Św. OSB

  ur. w 1. poł. VIII w. w Galii, zm. 30 I 784, Teolog. Był dworzaninem Pepina Małego, po czym wstąpił do klasztoru benedyktynów San Vincenzo a Vulturno w pobliżu Benewentu, gdzie 777 mnisi frankońscy wybrali go opatem; gdy Lombardczycy opowiedzieli się za kandydatem własnym, A. dobrowolnie zrzekł się tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻY SANSEDONI bł. OP

  ur. 16 IV 1220 w Sienie (Włochy), zm. 25 III 1286 tamże, Wł. kaznodzieja i teolog. Do zak. wstąpił 1237; studiował w Paryżu, gdzie razem z Tomaszem z Akwinu był uczniem —> Alberta Wielkiego; 1248 udał się wraz z Albertem Wielkim do Kolonii, gdzie przez pewien czas był wykładowcą;

  przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROZJAŃSKI RYT

  Liturgia mediolańska, obrządek mediolańskiej prowincji kośc. (—> Mediolan), od VIII w. wiązany z postacią św. -» Ambrożego (brak dowodów na potwierdzenie słuszności tej tradycji); romanizowany za Karolingów, adaptowany do rytu rzym. przez Karola Boromeusza, zachował pewną odrębność i istnieje do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /6 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻY TRAVERSARI bł. OSBCam

  ur. 16 IX 1386 w Portico (Włochy), zm. 21 X 1439 w Rzymie, Humanista, teolog. W 1400 wstąpił do klasztoru Santa Maria degli Angeli we Florencji; 1431 został przełożonym generalnym zak. kamedułów; w kręgu XV-wiecznych humanistów florenckich był najwybitniejszym znawcą języków i literatury gr. i łac. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROZJAŃSKI ŚPIEW

  Jedna z czterech odmian śpiewu liturg. w Kościele łac. (gregoriański, ambrozjański, gallij-ski i mozarabski), kultywowana do dziś w katedrze w Mediolanie i w parafiach mediolańskiej prow, kościelnej.

  Są to m.in. ingressa — antyfona bez wersetu i doksologii, odpowiadająca rzym. introitowi; psalmellus z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻYC ATANAZY OSPE

  ur. 1633 w Koniecpolu, zm. 20 IV 1694 na Jasnej Górze, Kompozytor, dyrygent, skrzypek i kantor. Do zak. wstąpił 1659; był prefektem kapeli i rektorem chóru w domach paulińskich (Pińczów, Warszawa, Kraków), najdłużej na Jasnej Górze;

  dla kapel tych komponował utwory wielogłosowe (dziś zaginione) lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROZJASTER

  Żył w IV w., anonimowy komentator łac. 13 Listów Pawła Apostoła (bez Hbr), prawdopodobnie także autor kilku innych dzieł, żyjący za czasów pap. Damazego I (336--384); nazwę A. stosuje się również na określenie samego komentarza; nazwisko (nazwę) A. upowszechnił Erazm z Rotterdamu.

  Autorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /3 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROŻY, Ambrosius Aurelius Św. bp. Mediolanu

  Jeden z czterech doktorów Kościoła zach., ur. ok. 340 w Trewirze, zm. 4 IV 397 w Mediolanie; zwłoki A. spoczywają w bazylice mediolańskiej; święto 7 XII.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — A. można odtworzyć na podstawie jego własnych dzieł, wzmianek u współcz. mu pisarzy oraz Vita Ambrosii, biografii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /21 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROZJANIE, Fratres S. Ambrosii ad nemus Mediolanensis

  Zakon pustelniczy zał. w XIV w. pod Mediolanem przez Alessandra Crivelli, Antonia Petrasancta i Alberta Besuzzi; pap. Grzegorz XI nadał a. 1375 regułę augustiańską; w liturgii posługiwali się rytem -> ambrozjańskim; 1646 zostali rozwiązani. —> Ambrozjaaki.

   

  Ch. Greinz, LThK I 424; Heimbucher I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Uniedrog Dodano /22.05.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt

Do góry