Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  Związki organ, zawierające grupę aminową i karboksylową; podstawowy składnik białka.

  Wg biochemii w budowie białka bierze udział ok. 25 a., kolejność ich układu określa się jako sekwencję aminokwasową białka; a. łączą się na wszystkie możliwe sposoby, liczba tych połączeń jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIOT JEAN - JOSEPH SJ

  ur. 8 II 1718 w Tulonie, zm. 9 X 1793 w Pekinie, Franc, misjonarz w Chinach. Znawca języka, dziejów i kultury Chin; jest autorem gramatyki i słownika języka chin. i tatarskiego.

  Ważniejsze dzieła: Art militaire des Chinois (P 1772), Dictionnaire universel de la langue mandchou (1781), Dictionnaire polyglotte...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIS de l' HOMME

  Wspólnota rel. będąca odgałęzieniem —> Badaczy Pisma Świętego. Powstała 1916-19 w Cartigny (Szwajcaria), zał. przez A. Freytaga; po jego śmierci (1947) nastąpił podział wspólnoty na grupę franc, kierowaną przez B. Sayerce'a, z siedzibą w Bordeaux i szwajcarską, kierowaną przez M. Ruffnera. A. liczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIEL HENRI FRÉDÉRIC

  ur. 27 IX 1821 w Genewie, zm. 11 V 1881 tamże, Pisarz szwajcarski. Pochodził z rodziny kalwińskiej; 1843-48 studiował filozofię w Heidelbergu i Berlinie; w tym okresie zbliżył się do heglizmu; od 1849 wykładał literaturę franc, i estetykę, od 1853 filozofię na uniw. genewskim; wydał drukiem dwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMHAAREC

  (hebr. 'am ha 'aree lud ziemi lub kraju), Określenie używane w wielorakim znaczeniu w hebr. tekście ST i w zależnej od niego literaturze; w najstarszych tradycjach (Rdz 42, 6; Lb 14, 9) oznacza ludność nieizr. (Hetytów palest., Egipcjan, Kananejczyków), w późniejszych księgach — głównie Izraelitów.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /2 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIATINUS

  Kodeks amiatyński, kodeks rękopiśmienny uważany za najstarszy i najlepszy ze wszystkich zawierających całą Vg (w A. brak tylko Ba); napisany przed 716 w klasztorze Jarrow w Anglii, przechowywany jest od 1786 w Bibliotece Florenckiej.

   

  Gregory II 626-627; J. Chapman, The Codex A. and Cassiodorus, RBen 38...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMICINUS JAN bp.

  zm. 16 X 1526, Prawnik. Studiował w Akademii Krak. od 1484; 1487 uzyskał stopień bakałarza, 1490 stopień mgra sztuk wyzwolonych; 1496 wrócił po studiach zagr. do kraju jako dr dekretów i został prof, prawa w Krakowie;

  1497 był dziekanem wydz. prawa; 1504 mianowany bpem tytuł, laodycejskim i sufraganem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIKTIONIA

  (gr. amfiktyonia), W staroż. Grecji związek państw mający na celu opiekę nad wspólną świątynią i jej majątkiem, regulowanie spraw rel. i kultowych oraz organizowanie igrzysk ku czci bóstw.

  Najstarsza a. powstała w VIII w. prz. Chr. przy świątyni Posejdona na wyspie Kalauria w Zatoce Sarońskiej; do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIDA

  (sanskr. Amitayus niezmierzon a długowieczność lub Amitabha niezmierzona światłość), Najpopularniejsze spośród wyobrażeń Buddy na Dalekim Wschodzie ( —> mahajana). A. ma królować w raju czystej ziemi, położonym na Zachodzie.

  Mistycznym celem A. jest umożliwienie odrodzenia się w raju każdemu, kto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFILOCH Św. bp. Ikonium w Likaonii

  ur. ok. 340, zm. ok. 396, Krewny Grzegorza z Nazjanzu, przyjaciel Grzegorza z Nysy i Bazylego Wielkiego. Uczył się retoryki u —> Liba-niusza w Antiochii, a nast. przez 6 lat był adwokatem w Konstantynopolu;

  pod wpływem Grzegorza porzucił 370 zawód adwokacki, by wieść życie pustelnicze; 373 za sprawą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Brykcjusz Dodano /22.05.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt

Do góry