Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AMPHIPOLIS (Neokhori w Grecji)

  Bpstwo w metropolii Philippi (Filippi) w rzym. prowincji Macedonia II; wzmianki o bpach tytuł, z IV i VII w. oraz z IXX w.; obecnie również bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORYCI, amoraici

  (aram. 'amora mówca, tłumacz), Pierwotnie tłumacze wykładów uczonych żyd. z języka hebr. na aram., natomiast od śmierci rabbiego Judy Hanasi (219) aż do ukończenia -> Talmudu babil, (koniec V w.) nazwa uczonych żyd. zajmujących się wyjaśnianiem przepisów —> Miszny, ich komentowaniem oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPUŁKA

  (łac. ampulla), Naczynie liturg. szklane lub metalowe służące do podawania kapłanowi wody i wina podczas mszy św. oraz do przechowywania olejów św. ; w starożytności (zw. też amplą) używana do przechowywania płynów, głównie olejów i wonności.

  W początkach chrześcijaństwa znane były zwł. a. :...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORYCI, Amorejczycy

  (hebr. 'amori), Przedizraelscy mieszkańcy Palestyny. Pierwsze wzmianki o A. pochodzą z kronik egip. z pocz. III tysiąclecia prz. Chr.; wg akadyjskich tabliczek klinowych (spis 3) z XXIII w. prz. Chr. amoryccy koczownicy, nazywani Amurra lub Mar-tu (ludzie Zachodu), zamieszkiwali pustynię syr.-arab. na pn.-wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPURIAS e TEMPIO

  Bpstw o na Sardynii eryg. w IV w. ; 1503 przeniesiono stolicę biskupią z A. do Castelaragone-se; 1506 diec. A. złączono z diec. Tempio; zajmuje 2505 km2 i liczy 108 212 mieszk., w tym 108 170 katolików, 43 parafie, 78 księży diec. i 9 zak., 4 domy zak. męskie, 14 zakonników, 37 domów zak. żeńskich, 175...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMOS (1)

  (hebr.), Żył w VIII w. prz. Chr., pochodził z Tekoa k. Betlejem, prawdopodobnie najstarszy z —> proroków mniejszych. Nim został powołany na proroka, zajmował się pasterstwem i uprawą sykomor; funkcję proroka Jahwe pełnił na terenie królestwa izr. za panowania Jeroboama II (783-743), „na dwa lata przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMRAFEL

  (hebr. 'Amrafel, LXX Amarfal), Król Szinearu, jeden u uczestników wojennej wyprawy na miasta palest, królów mezopotamskich, którzy uprowadzili m. in. Lota, bratanka Abrahama (Rdz 14,1. 9).

  Brak danych pozabiblijnych uniemożliwia ustalenie chronologii oraz identyfikację A. z którąś z postaci hist.; dawna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMOS (2)

  Diec. w Kanadzie eryg. 3 XII 1938 jako sufragania Quebec; zajmuje 208 000 km2 i liczy 95 762 mieszk., wszyscy katolicy, 77 parafii, 107 księży diec. i 33 zak., 6 domów zak. męskich, 79 zakonników, 20 domów zak. żeńskich, 463 siostry (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMRAVATI, Amarawati

  Bpstwo w środk. Indiach eryg. 8 V 1955 z części archidiec. Nagpur, której jest sufragania; zajmuje 81 492 km2 i liczy 8,3 min mieszk., w tym 18 309 katolików, 15 parafii, 15 kapłanów diec. i 11 zak., 1 dom zak. męski, 13 zakonników, 12 domów zak. żeńskich, 116 sióstr.A. było, zwł. w II i III w. centrum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMOSA KSIĘGA

  W TH i Vg trzecia, w LXX druga z ksiąg —> proroków mniejszych. Treścią k.A. są upomnienia i groźby wymierzone przeciw Judzie i Izraelowi oraz narodom ościennym. Spośród wielu propozycji podziału k.A. myśli autora najbardziej wydaje się odpowiadać podział na 3 części poprzedzone tytułem (1,1): I. Sąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /3 717

  praca w formacie txt

Do góry