Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANAKSYMANDER z MLLETU

  ur. ok. 610, zm. 546 prz. Chr., Gr. filozof przyrody ze szkoły jońskiej, uczeń i kontynuator myśli Talesa z Miletu. Napisał pierwsze w Grecji dzieło filoz. Peri fyseos (O przyrodzie), które zaginęło; poglądy filoz. A. znane są z cytatów w dziełach jego uczniów, szczególnie Teofrasta.

  A. postawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKSAGORAS

  ur. ok. 500 w Klazomenaj, zm. 428 prz. Chr., gr. Filozof mł. szkoły jońskiej, uczeń Anaksymenesa Hermotima, nauczyciel Peryklesa, Eurypidesa i Archelaosa. Oskarżony przez Kleona i Tucydydesa o ateizm, opuścił Ateny, chroniąc się w Lampsaku, gdzie założył szkołę; autor dzieła Peri fy seos...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /23.05.2012 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKLET I, Anenkletos, Cletus, Św. pap.

  Żył w I w., umęczony za ces. Domicjana; wg najstarszego wykazu papieży miał być drugim z kolei następcą św. Piotra; daty panowania A. 79-90 zostały sfingowane w III lub IV w. ;

  ze względu na różną pisownię imienia Katalog liberiański i Kalendarz rzym. rozróżniały błędnie dwu papieży; Kleta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKLET II, Petrus, Petri Leonis, Pierleone

  ur. w 2. poł. XI w. w Rzymie, zm. 25 I 1138 tamże, Antypapież. Pochodził z bogatej, pierwotnie żyd. rodziny rzym. bankierów, Pierieonich; studiował w Paryżu, później wstąpił do zak. benedyktynów w Cluny; 1116 został kard.; będąc zwolennikiem reformy gregoriańskiej, wspomagał finansowo pap. Paschalisa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKEFALAIOSIS

  (gr. streszczenie, powtórzenie; odpowiednik łac. recapitulatió), W retoryce gr. końcowa, streszczająca część przemówienia.

  W formie czasownikowej (od anakefalaio-omai) termin a. dwukrotnie występuje u Pawła Apostoła; w Rz 13, 9 ma znaczenie streszczenia: w przykazaniu miłości bliźniego streszczają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKATHARSIS

  (gr. anakatharsis tón palaion nómon selekcja dawnych praw), Nie dokończony kodeks praw. ces. bizant. Bazylego I (IX w.).

  Dążąc do odrodzenia prawodawstwa rzym., Bazyli postanowił zrekonstruować prawo (kodeks) -> Justyniana, uzupełniając je nowymi ustawami; komisja rewizyjno-kody-fikacyjna zdołała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMSTERDAMSKIE ZGROMADZENIE OGÓLNE Ekumenicznej Rady Kościołów

  (22 VIII — 4 IX 1948), Ogólnoświat. konferencja ekum. przedstawicieli 147 Kościołów chrzęść, z 44 krajów; przygotowywana organizacyjnie od 1937, przekształciła się w I zgrom, ogólne centralnej instytucji ruchu ekum. -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK).

  W 1937 wspólny komitet -> Praktycznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /6 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAHITA, Ardvi Sura Artanita

  (staropers. anahata potężna, wzniosła, nieskalana), Jedno z głównych bóstw staropers.; pierwotnie bogini wód i ich uosobienie, później pod wpływem kultu —y Asztarte, bogini urodzaju, płodności kobiet, a nawet wojny.

  Zrodziła się na mitycznej górze Huksaira; Artakserkses II Mnemon (401-358 prz. Chr.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABAPTYŚCI

  Nowochrzczeńcy (gr. anabaptizein na nowo chrzcić), radykalny nurt w reformacji XVI w.; nazwa tłumaczy się odrzuceniem chrztu niemowląt na rzecz chrztu dorosłych i w konsekwencji praktyką powtórnego chrztu u przystępujących do ruchu;

  a. dzielili się na odłamy i ugrupowania o znacznych różnicach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /9 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMSZASPAND, Amesza Spenta

  (staropers. amesza nieśmiertelny, spenta błogosławiony, święty), W —> mazdaizmie niewidzialna dla ludzi istota niebiańska, będąca sprawcą dobra; każdy z 6 czy 7 a. ma wyznaczoną sferę działania;

  wszystkie otaczają tron Ahura Mazdy, dowodząc licznym zastępem niższych duchów dobra, zw. jazatami;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kilian Dodano /22.05.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry