Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANGIELSKIE PANIE, jezuitki, Instytut Maryi (Institutum BMV)

  Żeńskie zgrom, religijne oparte na regule św. Ignacego Loyoli, zał. 1609 w Saint-Omer (Belgia) przez M. Ward.

  A.p., wolne od klauzury, podlegały bezpośrednio Stolicy Apost. ; celem zgrom, było prowadzenie działalności wychowawczej w szkołach, pensjonatach, początkowo tylko dla dziewcząt z rodzin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSCY MĘCZENNICY

  Katoliccy męczennicy za wiarę w Anglii 1534-1681. Prześladowania katolików zapoczątkował król Henryk VIII, który po zerwaniu więzi ze Stolicą Apost. wymagał składania przysięgi wierności sobie jako najwyższemu zwierzchnikowi Kościoła w Anglii;

  za odmowę złożenia przysięgi poniosło śmierć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGERS

  Bpstwo we Francji eryg. w IV w., sufragania Tours. Początki chrześcijaństwa sięgają tu końca III w.; bpi znani są od poł. IV w.; ok. 1096 podzielono diecezję A. na 3 archidiakonaty: Angers (wielki), Outre-Loire, Outre-Maine; 1896 bp François Désiré Mathieu (1893-1908) podzielił diec. A. na 5...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELUS SILESIUS

  Właśc. Scheffler Johannes, ur. 1624 (data chrztu 25 XII) we Wrocławiu, zm. 9 VII 1677 tamże, niem. myśliciel i poeta, z zawodu lekarz.

  Pochodził z protest, rodziny szlacheckiej (ojciec A., Stanisław, nobilitowany w Polsce 1597); medycynę i prawo studiował 1643 w Strasburgu i 1644-46 w Lejdzie, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGEŁŁOWICZ ANTONI

  ur. 1756 w Hryniowie (Ukraina), zm. 9 VIII 1814 we Lwowie, Unicki metropolita, halicki abp lwowski. Kształcił się w kolegium jezuitów we Lwowie i w seminarium gr.kat. w Wiedniu;

  1780 uzyskał stopień dra teologii w uniw. wiedeńskim i przyjął święcenia kapł.; 1793 został pierwszym rektorem gr.kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELOLOGIA

  (gr. angelos anioł, logos słowo), Dział teologii systematycznej, której przedmiot stanowią aniołowie (ich istnienie, funkcje i cel). W tradycyjnej teologii łączono a. z traktatem o Bogu-Stworzycielu; obecnie postuluje się podporządkowanie a. chrystologii, powiązanie z antropologią teol. oraz ukazanie jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /14 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELICUM, Pontificia Università di S. Tommaso d'Aquino, domin

  Wyższa uczelnia filoz.-teol. w Rzymie. A. posiada wydział filoz., teol. i prawa kan., z prawem nadawania stopni akademickich.

  A. powstało z przekształcenia Collegium Divi Thomae de Urbe, zatwierdzonego 1580 przez pap. Grzegorza XIII. W 1727 Benedykt XIII zezwolił nadawać stopnie akademickie również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELORUM MANDATRICEM, summi Dei Genitricem

  Sekwencja na święto -> Ofiarowania NMP, anonimowy utwór śląski z końca XIV lub początku XV w., popularny w liturgii tego święta na Śląsku aż do czasu wyd. drukowanego mszału wrocł. z 1505 ; schemat budowy wzięty z —> Lauda Sion, pod względem poetyckim utwór mniej wartościowy;

  A.M. mówi o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELINA z MARSCIANO, Angelina z Corbary bł.

  ur. 1377 w Montegiove (Umbria), zm. 14 VII 1435 w Foligno, Założycielka żeńskiego zgrom. III zak. regularnego św. Franciszka z Asyżu. Do zak. wstąpiła 1394 jako wdowa;

  oskarżona o czarnoksięstwo i herezję skazana została przez króla neapo-litańskiego Władysława Andegaweńskiego na banicję; 1395...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGELUM PACIS MICHAEL AD ISTAM

  Hymn nieszporny na święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (w LH 1971). Jest skróconym i przerobionym utworem anonimowym z X w. Christe sanctorum decus angelorum (w BR w laudesach uroczystości św. Michała);

  zawiera prośbę do Chrystusa o częste posyłanie do wiernych gromadzących się w świątyni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar Dodano /23.05.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt

Do góry