Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANGRA

  Diec. obejmująca obszar Wysp Azorskich eryg. 3 XI 1534, sufragania Lizbony (stolica diec. na wyspie Terceira); zajmuje 2314 km2 i liczy 306 557 mieszk., w tym 306 509 katolików, 146 parafii, 268 księży diec. i 10 zak., 4 domy zak. męskie, 28 zakonników, 19 domów zak. żeńskich, 202 siostry (AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLIKAŃSKIE ARTYKUŁY

  Wyznanie wiary składające się z 39 tez, obowiązujące w Kościele anglik, od 1563, zamieszczane w Book of -> Common Prayer; do 1865 wymagano uznania A.a., głównie od duchownych, ściśle w sensie literalnym; obecnie uznanie ich nie obowiązuje.

  Sformułowanie A.a. poprzedziła podjęta 1536 przez Henryka VIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGRA MAINJU, Aryman

  (staropers. zły duch), W religiach irańskich duch zła, trwogi i ciemności, personifikacja metafiz. zasady zła istniejącego na ziemi, odpowiednik —> szatana.

  Imię A.M. jako pana stworzeń szkodliwych poświadczone zostało w okresie achamenidzkim; Arystoteles utożsamiał A.M. z Hadesem (siedzibą A.M. jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLIKAŃSKIE ŚWIĘCENIA

  Obrzęd przekazywania urzędu episkopatu, prezbiteratu i diakonatu w Kościele anglik. ; początkowo wg rytu kat., a od 1550 wg nowego, zamieszczonego w -> Ordinal, który po modyfikacjach 1552,1563,1622 obowiązuje do dzisiaj.

  1. Doktryna s.a. zawarta jest we wstępie do Ordinal, gdzie również Kościół anglik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /7 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGILBERT, Engelberthus

  ur. ok. 750, zm. 18 II 814 w Saint-Riquier n. Sommą, Dworzanin i powiernik Karola Wielkiego, opat. Pochodził z rodziny rycerskiej; wychowywał się na dworze Pepina Małego, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Wielkim, który 781 mianował go przełożonym rady opiekuńczej (Primicerius Palatti) swego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGULARIS FUNDAMENTOM

  Hymn w laudesach uroczystości —» poświęcenia kościoła od 1971, stanowiący II cz. hymnu -> Urbs Ierusalem beata z VII w.

  Wg hymnu Kościół zbudowany na Chrystusie (Ef 2, 20-21) i trwale z nim złączony przez wiarę, jest świętym miastem, w którym rozbrzmiewa nieustanny śpiew chwały Boga, świątynia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLOKATOLICYZM

  Kierunek w teologii anglikańskiej XVTI-XVIII w. (- anglikański Kościół I 2, V) akcentujący katolickość Kościoła anglik, (tzw. a. dawny, pierwotny), zainicjowany przez L. Ahdrewesa.

  Nadto ruch w XIX w. prowadzony przez —» High Church (związany z ruchem —s- oksfordz-kim); nawiązywał do idei „a. dawnego"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGILRAMNUS, Angilram(n)

  zm. 791, Opat benedyktyński w Sens, bp Metzu. W 784 po śmierci Fulrada z Saint Denis otrzymał od Karola Wielkiego stanowisko nadwornego arcy-kapelana oraz członka doradczego zebrania nadwornego;

  wywierał wpływ na sprawy Kościoła frankońskiego, znajdującego się pod wpływem władzy świeckiej; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLO RUM IAM APOSTOLUS

  Hymn w laudesach na dzień św. Grzegorza Wielkiego w LH 1971. Utwór Piotra Damiani (6 wybranych strof), znany z brewiarzy benedyktyńskich; zaczyna się prośbą do św. Grzegorza apostoła wiary wśród narodów, którym obecnie ma służyć pomocą z nieba (gra słów Anglorum apostolus — angelorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIOLINI

  Czterej bracia jezuici pochodzący z Piacenza (Włochy) ; na wiadomość o odrzuceniu przez Katarzynę II bulli kasacyjnej pap. Klemensa XIV (-» jezuici) wyjechali 1783 do Połocka, aby poświęcić się działalności nauk. i duszpasterskiej.

  1. FRANCESCO, ur. 1750, zm. 21 II 1788; znawca języka gr. i hebr.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt

Do góry