Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANKARA

  (do 1930 Angora, łac. Ancyra, gr. Ankyra), Stolica Turcji (971 218 mieszk. 1970), siedziba metropolii gr. i kat. bpstwa ormiańskiego.

  1. W starożytności A. była stolicą Frygii, nast. państwa celtyckich Tektosagów, od 25 prz. Chr. prowincji rzym. Ga-lacji. Ewangelię w tej prowincji głosili apostołowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMATYZM

  (łac. animatus ożywiony, żywy), Forma wierzeń, w której człowiek pierwotny skłonny był pewne rzeczy nieożywione, jeżeli uchodziły za święte, traktować jako żywe, tzn. obdarzone uczuciami i wolą. R. Marett, twórca pojęcia a. w etnologii i religioznawstwie, w swej teorii o pochodzeniu religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMIZM

  (łac. anima dusza, animus duch), Forma wierzeń ludów pierwotnych przypisująca posiadanie duszy zjawiskom i tworom przyrody; teoria ewolucyjnego rozwoju religii stworzona przez E.B. Tylora, wg której a. stanowi początek i pierwsze stadium rozwoju religii.

  Wg tej teorii człowiek pierwotny na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMUS - ANIMA

  Podstawowe terminy w psychologii CG. Junga, wg której biol. strukturę człowieka stanowią geny męskie i żeńskie, a o płci decyduje przewaga jednych z nich.

  Struktura biol. stanowiła u Junga podstawę do analog, ujmowania psychiki; twierdzi on, że nikt nie jest „czystym" mężczyzną lub kobietą, każdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANINETA (niezident. miejscowość w Turcji)

  Bpstwo tytuł, w metropolii Efez (ruiny k. Ayasoluk) w rzym. prowincji Azja I; bpi znani z V w.; wzmianki o bpstwie do XII-XIII w.; 1961-73 tytuł A. nosił Paweł Latusek, bp pomocniczy we Wrocławiu.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ

  (gr. angelos, łac. angelus, odpowiednik hebr. male'ak), Istota duchowa, w hierarchii bytów zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi; nazwa a. oznacza nie naturę, lecz funkcję a. jako wysłanników lub posłańców Boga (por. Hbr 1, 14); problematyka a. jest przedmiotem - angelologii.

  I. W ST i LITERATURZE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /35 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ z AKRY, Angelo Falcone d'Acri bł. OFMCap

  ur. 16 X 1669 w Acri (Kalabria), zm. 30 X 1739 tamże, Kaznodzieja. Do zakonu wstąpił 1690; święcenia kapł. przyjął 1701; 1717-20 był prowincjałem; mianowany 1702 misjonarzem apost. Królestwa Neapolitańskiego, poświęcił się kaznodziejstwu, wywierając duży wpływ zwł. na ludność wieśniaczą;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMALIZM

  (łac. animal zwierzę), Forma wierzeń w religiach prymitywnych, eksponująca rolę i znaczenie zwierząt.

  Wg a. zwierzęta posiadają duszę, dzięki czemu są uważane za podobne do człowieka; ponieważ pewne zwierzęta mają właściwości nie spotykane u ludzi (np. niezwykła siła), w niektórych szczepach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ CARLETTI z CLAVASSO, Angelus de Clavasio bł. OFM

  ur. 1411, zm. 11 IV 1495 w Cuneo (Piemont), Teolog, kanonista.

  Do zak. wstąpił ok. 1440 w prow, genueńskiej; 1473-1493 był czterokrotnie wikariuszem gen.; razem z Piotrem z Neapolu uczestniczył 1467 w krak. kapitule zak.; wyodrębniono na niej z prow, austriackiej polską prow, zakonu (—> bernardyni), której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIELA z FOLIGNO bł.

  ur. 1248 w Foligno (Włochy), zm. 4 I 1309 tamże, Mistyczka franciszkańska. Pochodziła z rodziny zamożnej; ku głębszej pobożności i ascezie zwróciła się ok. 1285; straciwszy w krótkim czasie męża, dzieci i matkę, sprzedała majątek, a pieniądze rozdała ubogim;

  ok. 1291 wstąpiła do III zakonu św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konstans Dodano /23.05.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry