Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANTUVIENSION

  (gr.'antiminsion, słow. antimins zastępujący ołtarz) Rodzaj —> portatylu, wykonywany pierwotnie z płótna, obecnie z jedwabiu, z wizerunkiem Zbawiciela w grobie i czterech ewangelistów, zawierający zaszyte relikwie męczennika, poświęcony przez bpa.

  W Kościele wsch. a. spotyka się od końca VIII lub pocz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHIA (obecnie Antakya w Turcji)

  Miasto nad dolnym Orontesem, w żyznej dolinie między pasmem gór Amaños i Kasios, stolica staroż. Syrii (nazywana dlatego A. Syryjską) i wielu patriarchatów oraz miejsce obrad licznych synodów.

  I. DZIEJE - A. założył Seleukos I Nikator (ok. 3000 prz. Chr.) i nazwał imieniem swego ojca; do 64 prz. Chr. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /34 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTINOE (ruiny k. Szeich Abadeh w Zjednoczonej Republice Arab.)

  Staroż. miasto i bpstwo eryg. w III w. jako sufr. Teb; od IV w. metropolia w rzym. prowincji Tebaida I; bpi nie są znani; od XVIII w. metropolia tytularna.

  Miasto A. założył 132 ces. Hadrian na prawym brzegu Nilu, w środk. Egipcie na gruzach egip. miasta Beza; 1896-97 i 1906-07 A. Gayet odkopał ruiny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCH

  Imię królów syr. z dynastii Seleucydów żyjących prz. Chr., z których wyróżniają się:

  1. Antioch HI Wielki (223-187) - syn Seleukosa II Kallini-kosa, wspomniany w 1 Mch 1, 11; 8, 6; 205 A. zaprowadził w całym państwie kult boski swojej osoby; 189 poniósł klęskę w walce z Rzymianami pod Magnezją;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCH z MEDOSAGI k. Ancyry

  Żył na przełomie VI i VII w., pochodził z Galacji, mnich klasztoru św. Saby k. Jerozolimy. Autor podręcznika życia duchowego Peritoti ekeise hagion Pateron en o koi kefalaia (PG 89,1421-1849); cytuje w nim ojców Kościoła, m.in. Ignacego Antioch., Hermasa, Klemensa Rzym., Ireneusza;

  w ostatnim rozdziale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIOCHEŃSKA LITURGIA

  Ryt oparty na liturgii bpa — Jakuba, rozpowszechniony w IV w. w patriarchacie antioch., zachowany przez syr. -> monofizytów (jakobitów) i —> mono-teletów (maronitów), u prawosł. Greków i Syryjczyków (melchi-tów) zastąpiony w XII w. rytem bizant. ( -» bizantyjska liturgia).

  Najstarszym, pochodzącym z przełomu I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIGONISH

  Diec. w Kanadzie eryg. 21 IX 1844 w metropolii Halifax; 1844-86 siedzibą bpa był Arichat, od 1886 stolicą diec. jest A.; diecezja zajmuje 33 280 km2 i liczy 241 407 mieszk., w tym 124 416 katolików, 92 parafie, 211 księży diec. i 7 zak., 2 domy zak. męskie, 21 zakonników, 4 domy zak. żeńskie, 600...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTIBES

  Bpstwo w Prowansji (pd.-wsch. Francja) eryg. prawdopodobnie w IV w., początkowo należało do metropolii Arles, potem do Aix, od 1050 do Embrun; 1224 z powodu sporów z miastem bp Bertrand de Fos przeniósł swą siedzibę do Grasse;

  pap. Klemens VII poddał A. bezpośrednio Stolicy Apost.; od 1440 bpi A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTICI TOMMASO kard.

  ur. 10 V 1731 w Recanati (Włochy), zm. 4 I 1812 tamże, Poseł Polski przy Watykanie. Studiował prawo i teologię w Rzymie; święceń kapł. nie przyjął; był reprezentantem wielu dworów zagr. przy Stolicy Apost., 1766 został chargé d'affaires Polski, a 1768, po uzyskaniu indygenatu — ministrem pełnomocnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ANTHROPOS", Internationale Zeitschrift für Völker und Sprachenkunde

  Międzynar. przegląd etnologiczny, kwartalnik zał. 1906 przez W. —> Schmidta, wyd. początkowo w Mö-dling k. Wiednia, a od 1939 we Fryburgu Szwajcarskim; od 1933 wydawnictwo przejął Anthropos-Institut.

  Czasopismo publikuje rozprawy nauk., artykuły, informacje z zakresu ludo-znawstwa, religioznawstwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry