Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANTONIANIE (2)

  Sekta antynomistyczna (-> antynomizm), której inicjatorem był w Szwajcarii w pocz. XIX w. Anton Unternährer (1759-1824). A. uważali dekalog oraz wszelkie prawa kośc. i państw, za dzieło szatana; najważniejszym przykazaniem, wg nich, były słowa z Rdz 1, 28 (Bądźcie płodni i rozmnażajcie się), które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONIANKI

  Od Chrystusa Króla III Zak. Regularnego św. Franciszka z Asyżu (Congregatio Sororum Antonianarum a Christo Rege III Ordinis Regularis s. Francisci Assisiensis), żeńskie zgrom, zakonne. Założone zostało 1933 w Łodzi przez Józefę Galczak, Walerię Bakalarską, Władysławę Bartkowiak i Anastazego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONIANO SILVIO kard.

  ur. 31 XII 1540 w Rzymie, zm. 16 VIII 1603 tamże, Pedagog. Studiował prawo w Ferrarze, gdzie 1557 uzyskał tytuł dra i został prof, retoryki; 1560 pap. Pius IV mianował go sekretarzem kard. Karola Boromeusza, a 1563 prof, w rzym. uniwersytecie Sapienza;

  za namową św. Filipa Neriusza odbył studia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONIA

  Twierdza obronna w Jerozolimie na pn.-zach. od świątyni. Wzniesiona w tym miejscu już przed niewolą babil, wieża obronna Chananeela (Jr 31,38; Ne 2,8; 7,2), mająca chronić miasto od strony najsłabiej zabezpieczonej warunkami naturalnymi, została przez Jana Hirkana I (zm. 104 prz. Chr.) rozbudowana, tak że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONIAK JÓZEF ks.

  ur. 5 XI 1859 w Olszewie (pow. Sokołów Podlaski), zm. 17 VI 1926 w Płocku, Założyciel szkoły organistów. W 1883 przyjął święcenia kapł. i od 1888 pracował w duszpasterstwie; 1888-91 był nauczycielem śpiewu i muzyki w seminarium duch. w Płocku oraz dyrygentem chóru katedralnego;

  założył wtedy chór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONI

  zm. 1391, Prawosł. metropolita halicki.

  Do 1371 był bpem halickim; 9 V 1371 patriarcha Konstantynopola Filoteusz na prośbę Kazimierza Wielkiego mianował go metropolitą —> Halicza, wznawiając zniesioną po 1331 metropolię; zwierzchnictwu A. zostały poddane prawosł. bpstwa w Przemyślu, Chełmie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONI z MONTESINO OP

  zm. 1545, Misjonarz. W 1502 złożył śluby zak. w Salamance; 1510 udał się na Hispaniolę (Haiti), gdzie założył dom zak. i głosił ewangelię;

  występował w obronie uciskanych Indian, zwalczał system kolonialny; 1512 wygłosił wobec króla i senatu mowę, domagając się większych swobód dla Indian; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONI z NAPACHANIA

  ur. 1494 w Napachaniu k. Poznania, zm. 1 IX 1561, Pisarz i teolog, rektor Akademii Krakowskiej.

  W 1519-39 był kierownikiem szkoły zamkowej na Wawelu i wykładał na wydziale filoz. Akademii m. in. 1527 gramatykę języka gr.; był również prywatnym nauczycielem S. Orzechowskiego; 1539 przeniósł się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONI ULRYK von BRAUNSCHWEIG - WOLFENBÜTTEL

  ur. 4 X 1633 w Hitzacker n. Łabą, zm. 27 III 1714 w Salzdahlum k. Brunszwiku, Książę Brunszwiku, pisarz, mecenas sztuki (zwł. teatru).

  W 1667 został namiestnikiem, 1685 współregentem starszego brata Rudolfa Augusta, 1704 księciem panującym; starannie wykształcony, wszechstronnie uzdolniony, czynny był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONI PUSTELNIK, Antoni Opat, zw. Wielkim Św.

  ur. ok. 251 w Keman k. Herakleopolis (środk. Egipt), zm. 17 I 356 w Górnej Tebaidzie; Twórca anachoretyzmu ( —> anachoreci).Pochodził z zamożnej rodziny koptyjskiej; w domu otrzymał staranne wychowanie rel. bez ogólnego wykształcenia świeckiego; ok. 20 roku życia, po stracie rodziców, zajął się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /8 374

  praca w formacie txt

Do góry