Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANTROPODYCEA

  (gr. anthropos człowiek , dike słuszność), Filozofia wprowadzająca człowieka na miejsce zajmowane przez Boga. Nazwę a. utworzono na wzór teodycei; użył jej po raz pierwszy P. Faulquie {.Dictionnaire de la langue philosophique, P 1962), przyjmując pogląd Ph. Mullera, wg którego współcz. filozofia zwraca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGENEZA

  (gr. anthropos człowiek , genesis początek), Całokształt procesów ewolucyjnych, które w drodze stopniowych zmian struktury morfol. i fizjol., szczególnie genetycznej, doprowadziły do przekształcenia się populacji przed-ludzkich w populacje człowieka (a. przyrodnicza); dział -> antropologii (I) zajmujący...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLATRIA

  (gr. anthropos człowiek, latreia służba, cześć), Oddawanie, w niektórych religiach pozachrześc, czci boskiej ludziom, zwł. posiadającym władzę, np. królom, cesarzom itp. (-> apoteoza). Zewnętrznym przejawem a. jest klękanie, całowanie stóp władcy, a nadto wznoszenie im świątyń, ołtarzy i posągów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /4 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTOPOL

  Miasto k. Kobrynia (Białoruś). W 1718 przy cerkwi par. Trójcy Świętej w A. Antonina Zamoyska, ordyna-towa i marszałkowa Wielkiego Księstwa Litew. ufundowała unicki monaster bazyliański;

  liczył on kilkunastu zakonników, którzy mieli obowiązek nauczać także ludność prawosł.; 1834 monaster zamknięto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTRA DESERTI TENERIS SUB ANNIS

  Hymn w oficjum czytań uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 2. część hymnu Pawła Diakona (zm. 799) -> Ut queant Iaxis resonare fibris.

  Przedstawia życie Jana na pustyni wśród umartwień i milczenia, które zapobiega grzechom mowy; Jan przewyższa proroków, gdyż on jeden wskazał zapowiadanego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOCENTRYZM

  (gr. anthropos człowiek, łac. centrum środek), Pogląd (lub postawa) uważający człowieka za punkt centralny całej rzeczywistości lub przypisujący świadomości ludzkiej autonomiczną rolę w poznaniu; kierunek przeciwstawiany —> teocentryzmowi i —.> kosmocentryzmowi.

  I. W FILOZOFII — takie uprawianie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /17 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONIO da GRADISCA OFMCap

  ur. 1663 w Gradisca, zm. 13 VII 1716 w Luandzie, Wł. misjonarz w Brazylii i Angoli. Zwalczał handel niewolnikami uprawiany przez kupców ang.; autor książki Relazioni de viaggio e missioni di Congo nelV Etiopia inferiore occidentale (1710).

   

  E. Martire, ECat I 1545.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONIŚCI

  Sekta spirytystyczna dopatrująca się przyczyn wszelkich chorób fiz. w zaburzeniach duchowych człowieka i usiłująca leczyć je środkami religijno-okultystycznymi.

  Inicjatorem jej był 1905 górnik belg. Antoine Louis (zw. ojcem Antonim), który bezinteresownie lecząc chorych zyskał wielu zwolenników, zwł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONOWICZ JÓZEF ks.

  ur. 25 II 1853 na Litwie, zm. 10 VIII 1916 we Lwowie, Litew. działacz religijnospołeczny. Święcenia kapł. przyjął 27 II 1876, po czym pracował w duszpasterstwie; 1893 został kanonikiem kapituły sejneńskiej;

  1903-10 był wik. kapitulnym diec. sejneńskiej, a nast. wikariuszem generalnym bpa A. Karasia i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTONOWICZ JULIAN ks.

  ur. ok. 1750, zm. 1824 w Horochowie (Wołyń), Bazylianin prow, litewskiej, pedagog. W 1783-1802 był nauczycielem w szkole bazyliańskiej we Włodzimierzu Wołyńskim i prefektem tamtejszych szkół.

  Wbrew stanowisku większości zak. poparł projekt T. Czackiego zmierzający do przekształcenia bazylianów w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry