Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANTSIRABE

  Diec. w Rep. Malgaskiej eryg. 14 IX 1955 jako sufr. Tananariwy. Od 1913 prefektura apost. Betafó, wydzielona z wikariatu apost. środk. Madagaskaru, od 1918 wikariat apost.; 1921 nazwę Betafó zmieniono na A.; diecezja zajmuje 16 000 km2 i liczy 475 000 mieszk., w tym 241 313 katolików, 21 parafii, 582 stacje mis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTWERPIA, Antwerpen, Anvers

  Diec. w Belgii eryg. 1559 jako sufr. Mechelen (obecnie MechelenBruksela).

  Tereny, które obejmuje diecezja, zostały schrystianizowane w VII w.; apostołowali tutaj święci: Eligiusz (647), Amand (650), Willibrord (690-713); w średniowieczu A. należała do diec. Cambrai. Od 1518 w A. zaczęli się osiedlać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA

  Nauka o człowieku, która na podstawie danych objawienia Bożego i ich teol. interpretacji, zaaprobowanych przynajmniej milcząco przez—> nauczycielski urząd Kościoła, wyjaśnia fakt pojawienia się pierwszych ludzi na ziemi, naturę człowieka, jego wywyższenie do stanu nadprzyr., upadek, odrodzenie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /37 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYCHRYST

  (gr. anti przeciw, Christos Mesjasz), Przeciwnik Mesjasza, jednostkowe lub zbiorowe określenie sił wrogich Chrystusowi.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — O a. mówią tylko Listy Jana Apostoła, co dotyczyć może mającego się pojawić przy końcu świata przeciwnika Chrystusa (1 J 2, 18; 4, 3) bądź fałszywych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /8 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZM

  (gr. anthropos człowiek, morfe kształt), Przypisywanie fiz. i psych, cech ludzkich istotom, którym one z natury nie przynależą; w religiach pierwotnych oraz w ST odróżnia się a. fizyczny przypisujący Bogu fiz. cechy człowieka o idealnej budowie (rozwinięty szczególnie w mitologii i sztuce gr.) i a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /13 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA PRZYRODNICZA

  Nauka o człowieku jako istocie żywej stanowiącej psychofizyczną całość, o człowieku jako osobniku szczególnego gatunku istot żywych, o człowieku jako osobie ludzkiej (a. przyrodnicza ogólna), jego pochodzeniu ewolucyjnym ( -> antropogeneza), zróżnicowaniu wewnątrzgatunkowym gatunku homo sapiens (a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /19 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

  Antropologia kulturowa (w krajach anglosaskich) — nauka obejmująca całość wiedzy o człowieku jako istocie zdolnej do tworzenia kultury i organizacji społecznej ; nauka biosocjologiczna, integrująca —> kulturę i -> społeczeństwo w jedną całość; stanowiły one dotąd pojęcia izolowane.

  A. społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /10 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA

  Odrębna dyscyplina filoz., której przedmiotem jest człowiek; albo antropo-centrycznie uprawiana filozofia ( — antropocentryzm I).

  A. DZIEJE — W starożytności głównym przedmiotem zainteresowania filozofów był kosmos, człowiek zaś tylko jako jeden z jego elementów ( -> kosmocentryzm). Teza Protagorasa o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /19 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA BIBLIJNA

  Kształtowała się w ścisłym związku z rozwojem objawienia ST i NT oraz stosownie do mentalności środowiska.

  A. STARY TESTAMENT i ŚRODOWISKO JUDAISTYCZNE — ST w żadnej z ksiąg nie podaje syntezy antropol., jednak w wielu tekstach stosuje pojęcia antropol. zakładając, że szersze poglądy na strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /18 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

  (gr. anthropos człowiek, logos słowo), Zespół nauk o człowieku z punktu widzenia antropogenezy, etnogenezy, filogenezy i ontogenezy (a. przyrodnicza), w aspekcie zdolności człowieka i społeczeństwa do tworzenia kultury i cywilizacji (a. społeczna), w aspekcie ostatecznych racji bytowych (a. filozoficzna)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt

Do góry