Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANZELM z LAON

  ur. ok. 1050 prawdopodobnie w Laon, zm. 15 VII 1117 tamże, Teolog. Kształcił się zapewne w Bec w Normandii pod kierunkiem św. Anzelma z Canterbury; przez pewien okres miał wykładać w Paryżu; później wraz z bratem Radulfem prowadził szkołę katedralną w Laon ; oddany nauczaniu, nie przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTRYNITARYZM

  (gr. anti przeciw, łac. trinitas trójca), Doktryna sprzeczna z dogmatem— Trójcy Świętej, wyznawana przez niektóre ugrupowania chrzęść. ; w ścisłym znaczeniu — doktryna skrajnych odłamów reformacji.

  A. pojawił się w II w. w związku z uzgadnianiem naczelnych dogmatów o jedności Boga i bóstwie Chrystusa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZELM POLAK, Anzelm Jerozolimczyk OFMObs

  zm. ok. 1520 w Poznaniu, Autor pierwszego w Polsce opisu Ziemi Świętej.

  W 1507-08 był spowiednikiem przy kościele Grobu Chrystusa w Jerozolimie; 1512-13 przebywał w Krakowie jako znany kaznodzieja, a nast. w Poznaniu, gdzie 1517 został gwardianem;

  jest autorem Terrae Sanctae et urbis Hierusalem apertior...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANU, An(u)

  (sumeryjskie niebo, bóg), Najważniejsze obok Enlila i Ea bóstwo panteonu babil., przejęte od Sumerów; bóg i stworzyciel nieba, ojciec i król bogów, opiekun królów.

  Atrybutem A. była wielorożna tiara leżąca na tronie, świętą liczbą — 60, świętym zwierzęciem — byk; A. uchodził na ogół za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZER JOHANN BAPTIST von SVD

  ur. 16 V 1851 w Weinried (Bawaria), zm. 24 XI 1903 w Rzymie, Założyciel misji werbistów w Chinach.

  Od 1875 współpracował z A. Janssenem przy zakładaniu fundacji werbistów w Steyl; 1879 wyjechał do Chin, gdzie 1885 został wikariuszem apost. pd. Szantungu; szczególnie troszczył się o kształcenie kleru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANUBIS

  Bóstwo czczone powszechnie w staroż. Egipcie, syn Ozyrysa i Izydy, przedstawiany jako człowiek z głową szakala, opiekun zmarłych, znawca sztuki -> balsamowania zwłok, przewodnik dusz w drodze na sąd Ozyrysa i wieczny spoczynek.

  W okresie cesarstwa w całym świecie gr.-rzym. występuje A. w kulcie Izydy i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYTAKCI

  (gr. antitaktikós oporny, przeciwstawiający się), Sekta gnostycko-antynomistyczna ( gnostycyzm, —> anty-nomizm) z II w., wymieniona przez Klemensa Aleks. (PG 8, 1137-1144).

  Wg a. istnieje najwyższy Bóg wszechświata, twórca dobra, oraz demiurg, którym jest Bóg starotest., sprawca zla i nienawiści ludzi do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYSEMITYZM

  (gr. anti przeciw, Semici nazwa grupy etn., w skład której wchodzą m. in. Żydzi), Uprzedzenie, nietolerancja, wrogość lub nienawiść w stosunku do ludzi narodowości lub pochodzenia żyd. ; forma -> rasizmu, -> nacjonalizmu ; termin a. wprowadzony 1879 przez Wilhelma Marra daleki jest od precyzji, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /12 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMIZM

  (gr. anti przeciw , nomos prawo), Przeciwstawienie się prawu, odrzucenie prawa; głównie poglądy i tendencje w ramach chrześcijaństwa, które w oparciu o ideę łaski, wiary i wolności ewangelicznej przeciwstawiają się prawu mor. ST (łącznie z -> dekalogiem) i jego głoszeniu w Kościele; w szerszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /9 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPAPIEŻ

  Osoba nieprawnie obrana papieżem w czasie wakansu Stolicy Apost. lub za życia legalnego papieża.

  Poza nielicznymi wypadkami wyboru a. w wyniku nieporozumień dotyczących doktryny i karności kośc, co zdarzało się szczególnie w starożytności chrzęść (pierwszy a. -> Hipolit Rzym.), najczęściej wybór a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mojmir Dodano /24.05.2012 Znaków /3 967

  praca w formacie txt

Do góry