Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  APOFTEGMATY OJCÓW

  (gr. apofthegmata ton pateron, logoi ton geronton; łac. apophtegmata lub sententiae patrum, verba lub dicta seniorům), Zbiory sentencji znanych ascetów i mnichów oraz przykładów z ich życia.

  Najważniejszym z zachowanych i znanych a.o. jest zbiór gr., powstały prawdopodobnie na początku VI w. w Egipcie (wyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKALIPSA św. JANA

  Jedyne prorocze dzieło NT ( -> apokaliptyka), ostatnia w porządku chronol. i kan. jego księga (-> Apostoł).

  I. KSIĘGA

  1. Autorstwo — Zarówno tradycja kośc, jak i nowsze badania mówią o św. Janie Apostole jako autorze A. W tradycji tylko Dionizy Wielki, Kajusz oraz Euzebiusz z Cezarei wyrażali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /21 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKALIPTYKA

  (gr. apokalyptein odkryć, objawić), W teologii bibl. i egzegezie:

  1° kierunek teol. okresu późnego judaizmu i wczesnego chrześcijaństwa;

  2° rodzaj lit. charakterystyczny dla piśmiennictwa tego okresu;

  3° nauka o apokalipsach, tj. pismach dominujących w tym okresie; ze względu na ścisły związek między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /6 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKATASTAZA

  (gr. apokatastasis przywrócenie jedności pierwotnej, odnowienie), Pogląd stoików, wg którego po pewnym okresie istnienia świat ulegnie spaleniu, aby mógł powstać nowy; parsów — że po zniszczeniu dokonanym przez Arymana zaistnieje nowy świat (— parsyzm); neoplatoników i walentynian — że dusze niéodkupione...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /14 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKRYFY

  (gr. apokryfos ukryty, tajemny), Staroż. pisma żyd. i wczesnochrześc, niepewnego pochodzenia, o treści często tajemnej, wręcz odbiegającej od powszechnie przyjętej nauki, dostępnej jedynie dla mędrców. A. nie zaliczano nigdy do oficjalnego zbioru ksiąg Św., mimo że upodabniają się do nich osobą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /56 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFTEGMAT

  (gr. apofthegma sentencja, charakterystyczna wypowiedź), Przejęty z literatury klasycznej, m. in. od Ksenofonta i Plutarcha, termin na określenie zwięzłych, wyrazistych wypowiedzi. R. Bultmann ( —> Formgeschichte) wyróżnił a. jako odrębny bibl. gatunek lit. NT: krótkie i zwięzłe opowiadanie, którego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFATYCZNA TEOLOGIA

  (gr. apofatikos przeczący), Teologia stosująca w poznaniu Boga metodę negacji, antynomii, paradoksu, doświadczenia i kontemplacji mist., wychodząc z założenia, że natura Boga i tajemnice wiary są niepoznawalne na drodze czysto rozumowej; przyjęła się głównie w Kościele wsch., gdzie posiada...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /12 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APION z ALEKSANDRII

  Żył w I w., retor, komentator dzieł Homera i Arystofanesa, autor zaginionej historii Egiptu (Aigyptiakd). Należał do popularnych nauczycieli rzym.; skupiał wokół siebie wielu wybitnych słuchaczy, m. in. Pliniusza Starszego, który nazwał go propriae famae tympanum (Nat. hist., Praef 25).

  A. był przywódcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APIS

  (egip. hapi biegacz), Święty byk czczony w Egipcie od czasów najdawniejszych do IV w. Początkowo sam A. uważany był za bóstwo; później identyfikowano go z bogiem-słoń-cem -> Re; stąd na wizerunkach A. (np. na płaskorzeźbie w Luwrze) widnieje między jego rogami tarcza słoneczna i jej symbol — wąż;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APLIKACJA MSZY

  (łac. applicatici przydzielenie, zastosowanie), Odprawienie przez kapłana mszy św. w określonej intencji. Obowiązek a.m. może wynikać z nakazu władzy kośc, z racji sprawowanego urzędu, posiadanego -> beneficjum lub przyjętego - stypendium mszalnego.

  W praktyce pierwotnego Kościoła msza niedzielna i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt

Do góry