Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  APOLOGECI WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSCY

  Pisarze II-V w., którzy podjęli obronę chrześcijaństwa wobec pogaństwa i judaizmu; niektórych z nich zalicza się do ojców —> apostolskich.

  Do a.w. z II w. w środowisku gr. należą: —> Kwadratus, —> Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, św. —> Justyn, —> Pseudo-Justyn, -> Tacjan, -> Milcjades, -> Apolinary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGETYKA

  (gr. apologesthai bronić się), Nauka re-ligiologiczna o —> apologii religii, w szczególności apologii religii chrzęść. (—> apologie chrześcijaństwa) ; a. teoretyczna podaje teorię apologii religii; stosowana omawia systematycznie i krytycznie konkretne apologie; nazwą a. określano dotąd często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /42 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY Św. (1)

  Żył w II w., pierwszy bp Rawenny.

  Wg łac. Passio miał być obywatelem Antiochii, którego św. Piotr przyprowadził do Rzymu, a potem wyposażonego w godność biskupią wysłał do Rawenny ; w czasie dwukrotnego wygnania z powodu nadzwyczajnej gorliwości apostołował w odległych krainach nawet naddunajskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY Św. (2)

  ur. 453 prawdopodobnie w Vienne, zm. ok. 520, bp Valence (Francja), Krewny św. Apolinarego Sydoniu-sza. Kształcił się w Vienne, m.in. pod kierunkiem św. Mamer-ta; rola A. na synodach w Epaon 517 i Lyonie 516-523 nie jest dostatecznie wyjaśniona;

  wiadomo, że obroną przepisów dyscyplinarnych naraził się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY KLAUDIUSZ Św.

  Żył w II w., bp Hierapo-lis (Frygia), apologeta wczesnochrześcijański.

  Wg Euzebiusza z Cezarei przeciwstawiał się —> montanizmowi, bronił również nauki chrzęść, przed zarzutami pogan i żydów. Pozostawił wiele pism, z których EuzebHist (IV, 27) wymienia Logos hyper thes písteos, skierowane w obronie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY z LAODYCEI bp.

  ur. ok. 310 w Laodycei (Syria), zm. ok. 390, Teolog. Zdobył gruntowne wykształcenie klasyczne; 330-335 po przyjęciu święceń lektorskich uczył retoryki w Laodycei, także po usunięciu retorów chrzęść z katedr państw, przez ces. Juliana Apostatę; ok. 360 został bpem Laodycei. Był przyjacielem Atanazego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARY SYDONIUSZ Św.

  ur. ok. 432 w Lyonie, zm. ok. 480, Poeta rzymski. Po zdobyciu wykształcenia poświęcił się karierze polit. ; dopomogło mu w tym małżeństwo z córką prefekta Galii, Äwita, późniejszego ces. rzymskiego.

  Urząd prefekta Rzymu i godność patrycjusza zdobył m.in. dzięki pa-negirykom pisanym na cześć Äwita...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARYŚCI

  Sekta wyznawców ( -> apolinaryzm) istniejąca w IV w. w Azji Mniejszej, wspomina o niej św. Augustyn (Enar. in Ps. XXIX; PL 36, 217); w V w. część a. powróciła do jedności z Kościołem, inni opowiedzieli się za mono-fizytyzmem.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKRYZJARIUSZ

  (gr. apokrisiarios, łac. responsalis przynoszący odpowiedź), Urząd w dyplomacji bizant. o charakterze cywilnym, wojskowym lub kośc; w ostatnim wypadku była to forma stałego przedstawicielstwa bpa przy metropolicie, metropolity przy patriarsze bądź też patriarchów lub papieży przy dworze ces. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLINARYZM

  Doktryna chrystologiczna -> Apolinarego z Laodycei, podejmująca próbę wyjaśnienia związku między ludzką a boską naturą Chrystusa. Apolinar;,' głosił, że Chrystus jako człowiek nie miał duszy; przyjąwszy platoński podział duszy na zmysłową {psyché) i rozumną (nous) oraz założenie, że dwa pełne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 784

  praca w formacie txt

Do góry