Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  APOLONIUSZ z TIANY, Apollonios z Tyany (Kapadocja)

  zm. ok. 97 w Efezie, Wędrowny kaznodzieja, filozof, rzekomy cudotwórca, mag. Jego dane biogr. są mało wiarygodne, gdyż wywodzą się głównie z legend; wspomina o nim Orygenes (Katà Kelsou 6, 4); Lucjan z Samosat wymienia A. w pamfle-cie demaskującym „proroka" Aleksandra z Abon Teichos (Alexandres e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGIA w LITURGII, apologia we mszy, apologia kapłana

  (gr. apologia usprawiedliwienie), Modlitwy wyrażające poczucie winy, niegodności oraz prośbę o przebaczenie grzechów, odmawiane przez celebransa, kilkakrotnie w ciągu mszy (gł. na początku i podczas przygotowania darów ofiarnych). Geneza a. dotychczas jest nieznana.

  Pojawienie się jej w VII w. w księgach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „APOLLINARIS"

  Kwartalnik poświęcony zagadnieniom współcz. prawa kośc, wyd. od 1928 przez Pontificium Institutům Utriusque Iuris w Rzymie, od 1959 przez Pontificia Uni-versitas Lateranensis (—> Lateranum).

  Redagowany w języku łac, zamieszcza artykuły również w innych językach; zawiera działy: akt prawnych Stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGIA RELIGII

  (gr. apologia obrona, usprawiedliwienie, uzasadnienie), W znaczeniu szerszym — uzasadnienie prawdziwości twierdzeń rel., w znaczeniu ścisłym — motywowanie słuszności roszczeń rel. ; a.r. nie jest tożsama z dyskusją, polemiką czy propagandą religijną.

  1. Powszechność zjawiska a.r. potwierdzają nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /7 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLLO, Apollon

  Gr. bóg sztuki katartycznej (-> ka-tharsis), muz. i wieszczej, wyraziciel woli -> Zeusa, źródło ładu w społecznościach i duszach ludzkich, od V w. prz. Chr. uważany za boga słońca.

  1. W religii — A. jest najbardziej helleńskim bóstwem gr.; początkowo miał wiele rysów barbarzyńskich, które pochodziły z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGUE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Uzasadnienie i obrona nadprzyr. charakteru objawienia chrzęść ( absolutny charakter chrześcijaństwa) skierowane w zasadzie do określonego środowiska. Różnią się od apologii pierwotnej (—> apologetyka II) stanowiąc w stosunku do niej apologie wtórną (-»- apologia religii). Charakteryzują się często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /21 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLLONIA

  Nazwa bpstw hist, i tytuł, w krajach basenu Morza Śródziemnego.

  1. A. in Bithynia -> Apollonias in Bithynia.

  2. A. in Creta (ruiny k. Knossos w Grecji), bpstwo hist, na Krecie w metropolii Knossos, znane tylko z akt Soboru Chalced. 451 (Mansi VI 578).

  3. A. in Illiria (ruiny k. Polliny w Albanii), bpstwo z V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLOGIJNE KONFERENCJE

  Rodzaj -> kaznodziejstwa, podjętego w celu przeciwdziałania przejawom niewiary i ignorancji rel. w środowiskach intelektualnych, oraz kształtowania ich chrzęść, poglądu na świat. Nazwę k.a. spopularyzował w XIX w. D.L.A. Frayssinous.

  Przedmiotem k.a. są podstawowe prawdy religii chrzęść: istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /9 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLLOS

  Żyd z Aleksandrii, platonizujący uczeń—> Filona, konwertyta, „człowiek uczony i znający świetnie Pismo" (Dz 18, 24). W 53-54 przybył do Efezu, gdzie opowiadał o Jezusie (Dz 18, 24-25), mimo że znał tylko chrzest Jana Chrzciciela, z którego uczniami — wg kodeksu Bezy — spotkał się w Aleksandrii.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOLONIA z ALEKSANDRII Św.

  Męczenniczka, żyła w III w. W 249, w czasie prześladowania chrześcijan w Aleksandrii, została uwięziona i torturowana; skazana na spalenie, sama rzuciła się w ogień; znana i czczona na Zachodzie dzięki Rufinowi z Akwilei.

  Nie jest pewne, czy szczątki A. przeniesiono do Rzymu, wątpliwa jest również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /24.05.2012 Znaków /2 242

  praca w formacie txt

Do góry