Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „APOSTOLSTWO CHORYCH"

  Miesięcznik wyd. 1929-39 we Lwowie, od 1946 w Katowicach. Założycielem i pierwszym red. „A.Ch." był ks. M. Rękas, od 1964 ks. Jan Szurlej.

  Początkowo mies, redagowano w formie listów, po wojnie — w formie artykułów; celem „A.Ch." jest pomoc rel. i mor. chorym oraz włączenie ich w bieżące życie rel., w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

  Błogosławieństwo udzielane w imieniu Chrystusa Mistycznego osobiście przez papieża, jako reprezentanta kolegium apost., lub osobę przez niego upoważnioną; stanowi nie tylko wyraz życzliwości papieża wobec wiernych lub jego modlitwę wstawienniczą, ale przede wszystkim aplikację darów zbawczych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO MODLITWY

  Zrzeszenie kat., którego członkowie przez codzienne ofiarowanie modlitw, prac, radości i cierpień oraz różne formy nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Jezusa włączają się w proces zbawienia świata, zał. i kierowane przez -» jezuitów.

  1. Geneza i organizacja — Z ideą A.M. wystąpił na konferencji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /5 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE LISTY, litterae apostolicae

  Pisma wyd. przez papieża jako głowę Kościoła. Początkowo (od listu Klemensa Rzym. do Koryntian ok. 96) La. zawierały zachęty i upomnienia, następnie — pap. akty prawne. Kancelaria pap., wzorowana najpierw na kancelariach cesarzy rzym., z czasem wytworzyła różne rodzaje La.;

  od VI w. na określenie La...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO ŚWIECKICH

  (łac. apostolatus laico-rum), Termin w pol. teologii kat. na oznaczenie szerzenia przez świeckich królestwa Bożego; akcentuje głównie samą czynność apostołowania; przyjął się pod wpływem panującego w Kościele przekonania, że apost. działalność świeckich wypływa jedynie z mandatu hierarchii ( ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE SZKOŁY

  Szkoły średnie, przeważnie zak., zakładane dla kształcenia kandydatów na misjonarzy.

  Pierwszą tego rodzaju szkołę założył 1865 w Awinionie jezuita A. de Foresta; następne powstały w Amiens (1868), Turnhout w Belgii (1871), Bordeaux (1872), Dole (1877), Poitiers (1879); także inne zakony i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOŁ (1)

  (od gr. apostello posyłam), Uczeń Chrystusa, członek kolegium —> Dwunastu.

  W gr. literaturze klasycznej i hellenist. apostólos oznacza statek, flotę, admirała, tylko u Herodota (I 21, VI 8) występuje w znaczeniu wysłannik, a u Epikteta (Peri kynismu III 22) wysłannik Boży; w papirusach — list polecający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKIE WSPÓLNOTY

  Protest, wspólnoty rel. zapowiadające bliskie nadejście końca świata lub dążące do przywrócenia urzędu 12 apostołów oraz zewn. form życia okresu apostolskiego.

  1. Apostolic Christian Church (Nazarean), fröhlichia-nie, wspólnota rel. zał. 1835 w Szwajcarii przez S.H. Fröhli-cha (1803-57), kierująca się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /12 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKI KRÓL

  Tytuł honor, królów węg., nadany — wg XII-wiecznej legendy — ok. 1000 przez pap. Sylwestra II Stefanowi i jego następcom.

  Z tytułem związany był przywilej używania przy pubi, wystąpieniach krzyża, który nosił przed królem bp, oraz obowiązek złożenia obediencji papieżowi, przyrzeczenia prawowierności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKI SKŁAD WIARY

  Symbol apostolski, Wierzę w Boga, zbiór głównych prawd objawionych, stanowiący krótkie wyznanie wiary chrześcijańskiej.

  1. Nazwa symbol (z gr. symbolon znak rozpoznawczy, skład) na oznaczenie wyznania wiary, wymaganego od przyjmujących chrzest, występuje po raz pierwszy u św. Cypriana (Epist. ad Magnum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /6 415

  praca w formacie txt

Do góry