Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  A PRIORI - A POSTERIORI

  (łac. prior wcześniejszy, posterior późniejszy), Od wcześniejszego — od późniejszego; potocznie: z góry, uprzedzając fakty lub ich poznanie — po fakcie, po poznaniu faktów; epistemologicznie: przeciwstawne typy poznania, zw. inaczej aprioryczne — aposteriorycz-ne.

  Istniały 3 odmienne ujęcia tego, co jest a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOŁOWIE

  Kolegium —> Dwunastu, w znaczeniu szerszym określa także innych jego współpracowników ( —> apostoł).

  I. W NOWYM TESTAMENCIE — Relacje nowotest. o a. podkreślają ich rolę jako patriarchów, sędziów i proroków nowego Ludu Bożego, fundamentu i kolumn Kościoła, świadków nauki i znaków Chrystusa, zwiastunów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /21 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOTEOZA

  (gr. apotheosis ubóstwienie), Uznanie (urzędowym dekretem lub wolą ludu) istoty ludzkiej za boską, przeważnie panującego, np. cesarza, króla, wodza itp. (—s-antro-polatria).

  Apoteozowano głównie hellenist. władców na Bliskim Wschodzie z dynastii Seleucydów (312-64 prz. Chr.), Ptolemeuszów (323-30 prz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOTROPEJE

  (gr. apotropaios odwracający nieszczęście), Wg lud. wierzeń rzeczy i zabiegi odwracające zło i broniące człowieka, bydło, gospodarstwo przed szkodliwym działaniem zmarłych, czarownic, zmór i demonów sprowadzających choroby, klęski żywiołowe, ruinę majątkową i in. nieszczęścia, wobec których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPIA (Abya w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Laodycea (ruiny k. Eski Hisar) w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska; znanych 5 bpów z okresu od V do IX w.; wzmianki o bpstwie do końca XI w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPIANI LUIGI ANTONIO CM

  ur. 22 III 1663 w Dogliani (pn. Włochy), zm. 29 VIII 1732 w Makau (Chiny), Misjonarz.

  W 1687 wstąpił do zak. jako kapłan; był profesorem i ojcem duch. w Kolegium Rozkrzewiania Wiary w Rzymie; 1699 udał się do Chin z misją założenia w prow. Syczuan seminarium dla kleru rodzimego; 1705 był tłumaczem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „APOSTOŁ WŚRÓD ŚWIATA"

  Popularny kwartalnik teol. o charakterze propagandowym, wyd. w Warszawie 1928-39, poświęcony szerzeniu idei apostolstwa wśród laikatu; organ Współpracowników Apost. Stowarzyszenia Księży Pallotynów, red. przez ks. A. Majewskiego (1928-33), T. Maciora (1934-36), S. Czaplę (1937-39); drukował materiały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOŁ (2)

  Druga część NT obejmująca Dzieje apost., Listy apost. i Apokalipsę św. Jana.

  Podział NT na 2 części, tj. Ewangelię i A., znany był już w sta-roż. Kościele w związku z praktyką liturg. 2 czytań w czasie mszy. Perykopy lekcyjne, brane przede wszystkim z Listów Pawła lub Księgi z tymi perykopami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSKOŚĆ

  W teologii właściwość Kościoła (obok -> jedności, —> świętości i —> powszechności), która wyraża więź organiczną między Kościołem obecnie istniejącym i Kościołem pierwotnym zał. na fundamencie apostołów (-> Dwunastu); wyjaśnia, że depozyt objawienia Chrystusowego nadal istnieje oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /20 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTOLSTWO CHORYCH

  Stowarzyszenie kat. zrzeszające chorych w celu formowania postawy afirmującej ich -> cierpienie i skłaniającej do włączania go w proces zbawiania świata (por. Kol 1, 24).

  A.Ch. zostało zapoczątkowane przez -> triduum eucharyst. dla chorych, które urządził L.J. Willenborg proboszcz par. Blo-emendaal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 237

  praca w formacie txt

Do góry