Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AQUINO - SORA - PONTECORVO

  Bpstwo na pd. wsch. od Rzymu, zależne bezpośrednio od Stolicy Apost., powstałe 1818 z połączenia na równych prawach 3 bpstw.Aquino, siedziba italskiego szczepu Herników; bpstwo istniało w V-VI w. ; po zniszczeniu miasta w VI w. wskutek najazdu Longobardów i epidemii A. nie miało 585-1056 bpa; bardziej znani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APUCARANA

  Diec. w Brazylii eryg. 28 XI 1966 jako sufr. Kurytyby; zajmuje 8481 km2 i liczy 640 000 mieszk., w tym 600 000 katolików, 36 parafii, 165 stacji mis., 20 księży diec. i 27 zak., 18 domów zak. męskich, 38 zakonników, 16 domów zak. żeńskich, 89 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRUS (Kestrice w Turcji)

  Bpstwo do VI w. zależne od metropolii Heraclea in Europa (Eregli); od poł. VII w. abpstwo niezależne; od XII w. do 2. poł. XIV w. metropolia; znani bpi od V do XI w., metropolici od XII w. do 1351 ; w XIV-XV w. bpstwo tytuł, obecnie abpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARA PACIS

  Ołtarz pokoju, zbudowany na podstawie uchwały senatu na cześć Augusta Oktawiana na Polu Marsowym w Rzymie 13-9 prz. Chr., zrekonstruowany 1939.

  Otoczony był murem wysokim do 6,35 m na planie 11,62 x 10,55 m, ozdobionym na zewnątrz: w górnej części fryzem figuralnym przedstawiającym procesję z ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APULEJUSZ z MADAURY (Numidia w Afryce)

  ur. ok. 125, zm. ok. 180, Pisarz i filozof.

  Urodził się w zamożnej rodzinie pochodzenia rzym., odbywał dalekie podróże; w Atenach studiował filozofię i brał udział w rel. misteriach, w Rzymie był obrońcą sądowym; po zawarciu małżeństwa z bogatą wdową z Oea (Trypolitania), oskarżony przez rywali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APSARAS

  (sanskr. a nie, bez i psaras kształt, bezkształtna, lub ap woda i sar (ali) porusza się, chodzi), W hinduizmie mityczne istoty płci żeńskiej, uwodzicielsko piękne partnerki —> gandharwów.

  Wymieniane już w -> Rygwedzie, miały przebywać w wodzie, powietrzu i lasach, a wg tekstów powedyjskich także na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AQRA, Akra

  Syrochaldejskie bpstwo w pn. Iraku, sufr. patriarchy chaldejskiego w Babilonii.

  Ok. 1630 istniało w A. bpstwo nestoriańskie. Diecezja utworzona została prawdopodobnie w poł. XVII w.; do 1850 oraz 1895-1910 złączona z bpstwem Amadia; bpem A. był zazwyczaj patriarcha Babilonii;

  od 1947 ma oddzielnego bpa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APROPRIACJA

  (łac. approprio, ad-propriare przywłaszczyć, wziąć na własność), W terminologii teol. przypisanie lub przyporządkowanie doskonałości, czynności lub dzieł niepodzielnie wspólnych wszystkim 3 osobom Bożym tylko jednej z nich, jak gdyby były one jej własnością.

  A. ma zastosowanie w kat. nauce o —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRIORYZM

  Kierunek gnozeologiczny, wg którego istnieje wartościowe poznanie a priori (a. umiarkowany), albo wszelkie wartościowe poznanie zdobywa się wyłącznie a priori (a. skrajny); a. przeciwstawny jest aposterioryzmowi, czyli—>-em-piryzmowi, przyznającemu doświadczeniu dominującą rolę w poznaniu (—> a priori — a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /5 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APROBATA

  W prawie kan. zatwierdzenie osoby lub rzeczy przez kompetentnego przełożonego. Dotyczy:

  1. kaznodziejów — Do nauczania zasad wiary i moralności konieczna jest a. ze strony ord. miejsca; duszpasterze otrzymują ją przez nadanie im urzędu bądź przez —> misję kanoniczną (kan. 1327, 1328); udzielenie a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Florek Dodano /25.05.2012 Znaków /3 819

  praca w formacie txt

Do góry