Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARCHETYP

  (gr. archetypos oryginał, dzieło autentyczne), Model, który stanowi prawzór dla urzeczywistnienia dzieła duchowego lub materialnego.

  1. W psychologii — symbole wrodzone, które tkwią, zdaniem CG. -> Junga, w zbiorowej podświadomości psychiki ludzkiej.

  Początkowo określał je Jung jako praobrazy lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIPREZBITER

  (gr. arche pierwszeństwo, presbyter kapłan), Kapłan obdarzony godnością zastępcy bpa w wykonywaniu funkcji liturg. (a. miejski) lub stojący na czele wiejskiego kościoła chrzcielnego (a. wiejski), godność w kapitule (a. kapitulny) oraz tytuł honor. (a. honorowy).

  1. A. miejski (biskupi) — kapłan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIDIAKON

  (gr. arche pierwszeństwo, diakonia służba), Godność kośc., od poł. IV w. przełożony kolegium -> diakonów przy katedrze biskupiej. Nazwy a. użył 365 po raz pierwszy Optat z Milęwy (PL 11, 916); w ustawodawstwie synodalnym pojawiła się 400 w aktach synodu hiszp. w Toledo (Mansi 3,1002). Z godności a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBACADAMA

  (niezident. miejscowość w Syrii), Bpstwo w patriarchacie Antiochia w rzym. prowincji Syria; bp A. Pegaz uczestniczył w Soborze Nic, jest to jedyna informacja o tym bpstwie.

   

  H. Geizer, H. Hilgenfeld, O. Cuntz, Patrum nicaenorum nomina, L 1898, LXI 18-19. 65, 84, 102, 124.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA

  (gr. arche początek, logos słowo), Dawniej prehistoria, nauka badająca rozwój kultury na podstawie materiałów, uzyskiwanych zwł. w trakcie prac wykopaliskowych, oraz ustalająca zasady ich zdobywania, gromadzenia i opracowywania. A. ustala chronologię względną znalezisk na podstawie układu warstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBELA (Arbil k. Mosulu w Iraku)

  Dawne bpstwo i metropolia obrządku chaldejskiego. Chrześcijaństwo w A. znane było już na pocz. II w.; za panowania króla pers. Szapura II (309-379) wielu chrześcijan A. poniosło śmierć męczeńską; bpstwo w A. powstało w III w. ; w IV w. złączone z bpstwami Nisibis, Mosulu i podniesione do godności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA BIBLIJNA

  Dział -> archeologii staroż. Wschodu, którego celem jest poznawanie, głównie na podstawie wykopalisk, pomników pochodzących z okresu od patriarchów (XX w. prz. Chr.) do I w. oraz wyjaśnienie w ich świetle przekazów bibl.; do końca XIX w. przez a.b. rozumiano naukę o realiach przekazanych przez Biblię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /6 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARBITRAŻ

  W sądownictwie kośc. i cywilnym postępowanie polubowne, rozjemcze.

  W odniesieniu do niektórych spraw strony procesujące się mogą zawrzeć umowę (tzw. zapis na sąd polubowny), na mocy której spór może być rozstrzygnięty przez jedną lub kilka osób (arbitrów). Zarówno prawo kan., jak i cywilne określają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAUCA

  Prefektura apost. w Kolumbii eryg. 26 V 1915 przy podziale wikariatu apost. Casanare i powierzona księżom misjonarzom (CM). A. zajmuje 50 000 km2 i liczy 95 000 mieszk., wszyscy katolicy, 12 parafii, 10 księży diec. i 15 zak., 1 dom zak. męski, 18 zakonników, 1 dom zak. żeński, 8 sióstr.

   

  AAS 7 (1915)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA

  Dział -> archeologii śródziemnomorskiej ; nauka pokrewna -> historii Kościoła. Przedmiotem badań a.ch. są zabytki kultury materialnej oraz wytwory sztuki chrzęść, powstałe w okresie od początków chrześcijaństwa do VI w. (do śmierci pap. Grzegorza Wielkiego, 604), głównie na obszarze cesarstwa rzym. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /9 243

  praca w formacie txt

Do góry