Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego

  Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego braku miesiączki (75%). Zaburzenie to nie ma podłoża organicznego i jest odwracalne. Tego typu zaburzenia w małym stopniu doprowadzają do pierwotnego braku miesiączki (ok. 14%). U podłoża tego zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Kallmana

  Zespół Kallmana jest zaburzeniem hormonalnym uwarunkowanym genetycznie, dziedziczonym w sposób autosomalny recesywny. Występuje średnio u 1 na 10000 chłopców, u płci żeńskiej występuje średnio 6 razy rzadziej. Polega na zaburzeniu migracji związanym z agenezją opuszki węchowej. Najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Promieniowanie naturalne

  Ludzkość — od początku swego istnienia — narażona była na działanie promieniowania ze źródeł naturalnych. Stanowi ono aktualnie główne źródło zbiorowej dawki promieniowania. Źródła naturalne mogą być dwojakiego rodzaju: tzw. źródła zewnętrzne, do których zaliczamy promieniowanie kosmiczne oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADUŻYWANIE LEKÓW -LEKOMANIA - NARKOMANIA -DOPING

  Postęp wiedzy i rozwój przemysłu farmaceutycznego przyniósł ludzkości wiele doskonałych i skutecznych leków; zlikwidował wiele schorzeń i przedłużył życie ludzkie. Równocześnie zaistniały groźne tego następstwa: szkodliwe dla zdrowia nadużywanie leków oraz patologiczne już uzależnienia, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczne źródła promieniowania jonizującego

  Oprócz źródeł naturalnych występujących w przyrodzie na coraz większą skalę stosowane są w różnych • dziedzinach przemysłu

  i medycyny sztuczne źródła promieniowania, które można sklasyfikować jako:

  1. Aparaturę rentgenowską lub inną, lecz wytwarzającą promieniowanie jonizujące na podobnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJEMNICA LEKARSKA

  Jedną z podstawowych zasad etycznych jest zachowywanie tajemnicy lekarskiej. Wielu lekarzy narusza ją lekkomyślnie, czyniąc tym krzywdę tak zainteresowanym, jak i społeczności lekarskiej. Od zasady tej istnieją wyjątki, które mają na celu dobro jednostki lub społeczne; wyjątki te (przewidziane m.in...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE Jonizujące

  Społeczna, cywilizacyjna i techniczna konieczność stosowania promieniowania jonizującego związana jest zawsze z pewnym narażeniem pracowników obsługujących źródła promieniowania, a w niektórych przypadkach narażenie odnosi się także do innych grup społecznych, jak np. pacjentów, u których wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK DO ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO

  W drugim zdaniu przysięgi Hipokratesa czytamy: „Prawidła sztuki lekarskiej będę przekazywał moim i nauczycieli moich dzieciom, jako też wszystkim, których wiąże przysięga lekarska”.

  Wynika z tego etyczny obowiązek przekazywania wiedzy i doświadczenia współpracownikom, a przede wszystkim młodszym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŁAWIANIE ROZTWORAMI CHEMICZNYMI ŚRODKÓW O DZIAŁANIU STERYLIZUJĄCYM

  Przybory i sprzęt medyczny z materiałów Wrażliwych na działanie wysokich tempera-** tui można wyjaławiać przez zanurzenie w roztworach chemicznych środków o działa-| niu. sterylizującym. Wszystkie czynności związane z przeprowadzaniem wyjaławiania chemicznymi środkami należy wykonywać w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIE NADFIOLETOWE

  W przeciwieństwie do omówionych metod, napromieniania promieniami nadfioletowymi (UV) nie można uznać za metodę wyjaławiania. Promienie nadfioletowe charakteryzują się małą przenikliwością i nie są w stanie zabić drobnoustrojów ukrytych w szczelinach i zagłębinach napromienianych przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt

Do góry