Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARGENTI GIOVANNI SJ

  ur. ok. 1561 w Moderne (Włochy), zm. 26 IX 1626 tamże, Prowincjał jezuitów w Austrii, Włoszech i Polsce. Do zak. wstąpił 1583; początkowo kierował 2 kolegiami zak. we Włoszech, nast. był rektorem kolegium w Koloz-svár (dziś Kluż w Rumunii), a 1605-07 wiceprowincjałem Siedmiogrodu.

  Polskę odwiedził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYNA, Republica Argentina

  Republika związkowa w pd.-wsch. części Ameryki Pd. ; zajmuje 2 776 700 km2 i liczy 24 min mieszkańców.

  1. Chrystianizacja A. w epoce kolonialnej — Początki chrześcijaństwa w A. wiążą się ściśle z kolonizacją hiszp., rozpoczętą po 1515. Zorganizowane misje chrzęść wśród Indian podjęli 1537...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /12 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARENT, Arendt TOBIASZ SJ

  ur. 10 VI 1646 w Reszlu na Warmii, zm. 8 IV 1724 w Wilnie, Teolog, prawnik, pisarz.

  Do zak. wstąpił 14 V 1662; po studiach teol. w Akademii Wil. i kilkuletniej praktyce nauczycielskiej, przez 14 lat pracował jako misjonarz w Królewcu, nawracając na katolicyzm wielu protestantów, wśród nich pastorów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AREQUIPA

  Metropolia w Peru eryg. 23 III 1943, obejmuje diec. Puno, Tacna i prałatury niezależne Ayaviri Chuquibam-ba i Juli. Diecezję erygował 15 IV 1577 pap. Grzegorz XIII (miasto A. zał. 1536), ale faktyczna realizacja bulli nastąpiła dopiero 1611;

  pierwszym bpem został dominikanin Cristobal Rodriguez; A. zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARES

  Gr. bóg wojny, pochodzenia trackiego. Ze względu na swe znaczenie w Tracji, gdzie należał do triady wielkich bóstw oraz na rolę wojny w świecie gr., został uznany za syna Zeusa i jednego z 12 głównych bogów olimpijskich (-> Olimp).

  Utożsamiony z prastarym bóstwem okrzyku bojowego, zw. Enyalios, miał za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest Dodano /25.05.2012 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARENDT ANTONI JAN ks.

  ur. 22 I 1802 w Starych Długich (pow. Leszno Wlkp.), zm. 20 II 1872 we Włoszakowicach, Działacz społeczny. Studiował teologię w Gnieźnie i Poznaniu, gdzie 1829 przyjął święcenia kapł.; jako proboszcz w Wilkowie Polskim (pow. Kościan) podjął walkę z postępującą germanizacją i wyzyskiem chłopów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARENGA, arynga

  W średniowieczu zwana też exordium, proverbium, proemium, prologus, uroczysta formuła rozpoczynająca teksty niektórych dokumentów (dyplomów, przywilejów, buli). A. umieszczana po słowach powitania miała przygotować adresata do przyjęcia trudniejszej decyzji; nawiązując do zasad teol., filoz. lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARENS BERNARD SJ

  ur. 24 VII 1873 w Hosingen (Luksemburg), zm. 1 II 1954 w Kolonii, Misjolog; 1912-16 i 1925-33 naczelny redaktor czasopisma „Die katholische Missionen"; autor podręcznika misjologicznego Handbuch der katholischen Missionen (Fr 1920, 19252) oraz Katholische Missionsvereine (Fr 1922), gdzie podał sposób zakładania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARDAGH

  Bpstwo eryg. prawdopodobnie w V w. w Irlandii, należące do metropolii Armagh; św. Patryk miał ustanowić tutaj pierwszym bpem św. Mela, swego ucznia; do XII w. A. było biskupstwem-opactwem; granice diec. określono dopiero na synodzie w Kells (1152);

  podczas prześladowań rel. 1587-1647 oraz 1669-1709 nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARDONA

  Bpstwo hist, we Włoszech, w metropolii Bene-went, wg lokalnej tradycji zał. w pocz. V w. przez bpa św. Leona (stąd katedra pod wezw. Santa Maria di Leone) ; pierwszym znanym bpem A. był Saturnin, który uczestniczył 499 w synodzie rzym.; po 1058 włączono A. do diec. Ascoli Satriano.

   

  Ughelli VIII 225;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nadmir Dodano /25.05.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt

Do góry