Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARMTDALE

  Diec w pd. Australii eryg. 22 XI 1869 jako sufr. Sydney; zajmuje 115 800 km2 i liczy 150 000 mieszk., w tym 35 744 katolików, 29 parafii, 55 kapłanów diec. i 3 zak., 4 domy zak. męskie, 28 zakonników, 26 domów zak. żeńskich, 203 siostry (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMA SPLENDENT CAELESTIA

  Anonimowa, śląska sekwencja wielkanocna z 1. poł. XIV w., w kilkunastu rpsach diecezji wrocł. z XIV i XV w. oraz w jednym krak. z XV w.

  Jest typową sekwencją okresu przejściowego (już rymowana, choć jeszcze o nierównym rytmie), wysławiającą zwycięstwo Chrystusa nad szatanem i śmiercią; używając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMELLINI MARIANO

  ur. 7 II 1852 w Rzymie, zm. 24 II 1896 tamże, Archeolog. Był uczniem i kontynuatorem badań G.B. de Rossiego nad katakumbami rzym. i wł., szczególnie zaś nad katakumbami św. Agnieszki i św. Pretekstata; od 1884 wykładał archeologię chrzęść, w Seminario Romano;

  był jednym z założycieli Collegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMALECH (Ining w pn. zach. Chinach)

  Bpstwo powstałe na pocz. XIV w. w wyniku działalności misji franciszkańskich i domin, w Chinach za dynastii mongolskiej.

  Pierwszym bpem był Carlino de Grassis OFM (zm. 1328), prawdopodobnie jeden z 7 sufraganów abpa Jana, ustanowionego 1307 dla tego państwa przez pap. Klemensa V;

  inny bp A. Richard de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMAGH

  Irl. Ardnihacha, archidiec. w pn. Irlandii, siedziba „prymasów całej Irlandii", zał. — wg tradycji — jako klasztor-bpstwo przez św. Patryka ok. 450.

  Od VI w. bpi-opaci A., jako następcy Patryka, zaczęli wywierać decydujący wpływ na cały Kościół irl., wykonując jurysdykcję nad sąsiednimi bpami (m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /3 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARLET STANISŁAW SJ

  ur. 8 V 1663 w Opolu, zm. 15 VII 1717 w Potosi (Boliwia), Misjonarz.

  Uczył się w Nysie, 1694 wyjechał do Peru, gdzie od 1697 pracował jako misjonarz wśród plemienia indiańskiego Mojos; nawrócił na wiarę kat. szczep Canisios; od 1703 był prof, teologii i rektorem kolegium w La Plata i uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARLES

  Abpstwo w pd. Francji, istniejące od III do XVIII w.; miejsce licznych synodów prowincjonalnych.

  1. Arcybiskupstwo — Bpstwo powstało przed 254. Około 392 miasto A. zostało siedzibą prefekta Galii, co spowodowało wyniesienie bpstwa do godności metropolii; 22 III 417 pap. Zozym nadał A. szereg przywilejów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKADIUSZ bp.

  Żył na przełomie VI i VII w., Hagiograf.

  W 600-638 był bpem Konstancji (Salaminy) na Cyprze, gdzie zwalczał monoteletyzm; 622 ces. Herakliusz zabronił mu (w imię unii z monofizytami) nauczania o 2 działaniach Chrystusa. A. jest autorem życiorysu swego nauczyciela, św. Szymona Słupnika Mł.;

  życiorys...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKADIUSZ, Flavius Arcadius Pius Felix

  ur. 377, zm. 1 V 408 w Konstantynopolu, Ces. wschodniorzymski.

  W 383 został ogłoszony Augustem; po śmierci -> Teodozjusza Wielkiego w wyniku podziału cesarstwa otrzymał wsch. część imperium; w trosce o czystość kultury wsch.rzym. przeprowadził reorganizację armii, zwalniając ze służby żołnierzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIUM

  Gr. Agrión, bpstwo istniejące w X-XVI w. na Krecie w metropolii Candia z gr. hierarchią kośc. (bpi nie są znani).

  W 1204 Wenecjanie, którzy zawładnęli Kretą, zmienili nazwę Agrión na A. i wprowadzili łac. hierarchię kośc; znana jest lista łac. bpów A. od XIV do XVI w.; do A. przyłączono 1520 bpstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt

Do góry