Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Poporodowa martwica przysadki

  Poporodowa martwica przysadki na tle krwotoku poporodowego jest określana mianem zespołu Sheehana. Obecnie ilość pacjentek z tym zaburzeniem zmniejsza się ze względu na poprawę opieki okołoporodowej. Podczas ciąży objętość przysadki zwiększa się prawie dwukrotnie, głównie z powodu przerostu komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtórny brak miesiączki związany ze stresem

  Dziewczęta i kobiety z tym zaburzeniem charakteryzują się perfekcjonizmem, niską samooceną i brakiem umiejętności radzenia sobie z codziennym stresem. Głównymi regulatorami, biorącymi udział w reakcji na stres, są układy: podwzgórze-przysad-ka-nadnercza i podwzgórze-przysadka-jajnik. Główną rolę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczolaki przysadki

  W obrębie przysadki istnieje możliwość przerostu wszystkich typów komórek korespondujących z wydzielanymi hormonami. Prowadzi to do lokalnych zaburzeń hormonalnych, zaburzeń metabolicznych spowodowanych hipersekrecją hormonalną oraz występowania objawów neurologicznych typowych dla rozrastającego się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparaty estrogenowe

  Preparaty estrogenowe - zaleca się stosowanie naturalnych estrogenów przez 21 dni. Wskazana dawka - 2 mg (np. walerianianu estradiolu lub estradiolu zmikronizowanego). W przypadku głębokiego upośledzenia funkcji układu podwzgórzowo-przysadkowego należy rozważyć rozpoczęcie terapii od estrogenów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia miesiączkowania pochodzenia podwzgórzowego

  System ośrodki ponadpodwzgórzowe-podwzgórze-przysadka-jajnik jest współodpowiedzialny za utrzymanie homeostazy w organizmie. Odbywa się to na zasadzie wzajemnej, sprzężonej regulacji neurohormonalnej. Neurohormonem podwzgórzowym wpływającym na przenoszenie sygnałów z podwzgórza do komórek gonadotropowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperprolaktynemia

  U 10-40% kobiet z wtórnym brakiem miesiączki stwierdza się występowanie hiperprolaktynemii. Hiperprolaktynemia jest przyczyną około 30% przypadków wtórnego braku miesiączki po odstawieniu doustnych środków antykoncepcyjnych. U 30-90% kobiet z hiperprolak-tynemią stwierdza się także mlekotok (wydzielanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia pulsacyjną gonadoliberyną (pGnRH)

  Powinna być stosowana tylko w ośrodkach specjalistycznych, u pacjentek z wtórnym brakiem miesiączki pochodzenia podwzgórzowego, które pragną zajść w ciążę. Terapię można stosować w postaci dożylnej lub podskórnej. Optymalna dawka wynosi 2,5-5 pg/bolus w terapii dożylnej i 5-20 pg w terapii podskórnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyką hormonalna w zaburzeniach cyklu miesiączkowego

  Podstawowymi oznaczeniami w diagnostyce hormonalnej jest oznaczenie stężenia gonadotropin, estradiolu, prolaktyny i testosteronu w surowicy krwi. Interpretacja rożnych wartości zwiększonego stężenia prolaktyny przedstawiona została w dalszej części rozdziału. Zwiększone stężenie lutropiny i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół pustego siodła

  Zespół pustego siodła (empty sella syndrome). Zaburzenie to polega na wrodzonej nieprawidłowości przepony siodła, co powoduje rozszerzenie się przestrzeni podpajęczynówkowej do siodła i ucisku na przysadkę. Podwyższone ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego prawdopodobnie predysponuje do powstania tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia miesiączkowania

  Zaburzenia miesiączkowania są często jedną z pierwszych skarg dziewcząt z wcześniej niezdiagnozowanymi zaburzeniami w zakresie jedzenia, takimi jak anorexia nervosa lub bulimia. Dlatego szczególnie ważna jest rola ginekologa w tym aspekcie. Sprowadza się ona nie tylko do ogólnych zaleceń, lecz przede...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry