Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARSENIUSZ z ELASSON

  ur. 1549 w Fesabii (pn-wsch. Grecja), zm. 1626 w Suzdalu k. Włodzimierza, Bp prawosławny.

  Był bpem w Elasson (Grecja); 1585 odbył podróż do Moskwy w sprawie jałmużny dla patriarchy konstant. ; w drodze powrotnej zatrzymał się we Lwowie, gdzie 2 lata uczył języka gr. w szkole brackiej; ułożył też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIANSKA SCHIZMA

  Rozłam w Kościele bizant. w 2. poł. XIII w.

  Przyczyną s.a. było zdeponowanie patriarchy —> Arseniusza z Autorianos; popierająca go część duchowieństwa i wiernych utworzyła niechętne ces. Michałowi VIII i nowemu patriarsze Józefowi ugrupowanie arsenitów, dwór ces. zaś i niektórzy duchowni opowiedzieli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRAS

  Miasto w pn. Francji, w którym ścięto 4 siostry zak., czczone jako błogosławione, oraz siedziba bpstwa.

  1. Biskupstwo — zostało założone w 1. poł. VI w. jako sufr. Reims (od 1559 sufr. Cambrai, od 1801 Paryża, od 1842 Cambrai). Za założyciela bpstwa uważa się św. Remigiusza, który posłał tam św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRÉGUI ANTONIO MARÍA SJ

  ur. 17 1 1863 w Pampelunie, zm. 10 X 1942 w Barcelonie, Hiszp. moralista i kanonista. Do zak. wstąpił 1883; po ukończeniu studiów w Rzymie wykładał 1901-14 prawo kan. i teologię mor. w Oña k. Burgos;

  jego podręczny informator dla duszpasterzy i spowiedników Summarium theologiae moralis (Bilbao 1918) miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS ANTIQUA

  (łac. dawna sztuka), W historii muzyki — okres od ok. 1160 do 1290; termin wprowadzony przez teoretyków z pocz. XIV w. dla podkreślenia różnicy między pierwotną wielogłosowością a osiągnięciami epoki -» ars nova.

  Najważniejszymi ośrodkami a.a. byly: opactwo St. Martial w Limoges (XII w.) i Szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNULF Św.

  ur. ok. 582 prawdopodobnie w Lay-Saint-Christophe k. Nancy, zm. w pobliżu Remiremont (Wogezy).

  Pochodził z rodu rycerskiego; służył w armii Teodeberta II króla Austrazji (—> Frankowie); powołany został na dwór Teodeberta II, gdzie do 612 zarządzał dobrami król. ; A. był protoplastą dynastii ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS MORIENDI

  (łac. sztuka umierania), Gatunek lit. rozpowszechniony w piśmiennictwie rel. późnego średniowiecza. Były to zbiory myśli o treści ascet. służące do przygotowania się człowieka na przyjście śmierci ; dostrzegano w nich wpływ przypisywanego Anzelmowi z Canterbury dzieła Admonitlo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARON, Aaron bp.

  zm. prawdopodobnie 1059 w Krakowie, Bp krak. 1048-59 (?), abp dla Polski (?). Nieliczne wiadomości o A. pochodzą ze źródeł późniejszych niż 1100 i zawierają wiele błędnych informacji; wg aktualnego stanu badań A. pochodził z Kolonii; niepewna wydaje się być, przyjmowana dotąd w historiografii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS NOVA

  (łac. nowa sztuka),

  ° traktat teor. napisany przez Filipa z Vitry ok. 1320, będący wyrazem gruntownych przemian, jakie w tym czasie objęły wszystkie elementy dzieła muzycznego;

  ° w historii muzyki kolejny etap rozwoju muzyki wielogłosowej w XIV w., głównie we Francji i Włoszech oraz w Anglii. Synonimem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARON ben ELIA

  ur. ok. 1300 w Nikomedii (Azja Mniejsza) lub w Kairze, zm. 1369 w Konstantynopolu, Ostatni i najwybitniejszy przedstawiciel karaickiej (—> karaimi) szkoły filozofii religii, moralista ( halacha), egzegeta, autor hymnów liturgicznych.

  Poglądy filoz.-mor. zawarł przede wszystkim w Ez-chajim, powstałym 1346 (wyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt

Do góry