Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARTEŃSKI RAFAŁ KAZIMIERZ

  ur. w Łowiczu, zm. 2 VII 1699 w Krakowie, Teolog. Studiował w Akademii Krak.; 1672 został mistrzem sztuk wyzwolonych i rozpoczął wykłady w Kolegium Nowodworskiego; 1680-82 był prof, wymowy w Kolegium Mniejszym;

  1681 dziekanem wydziału flloz., 1682 prof, wymowy w Kolegium Większym; równocześnie studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTES LIBERALES, disciplinae liberales

  Gr. eleutheria mathemata, sztuki lub nauki wyzwolone; nazwa określająca wytworzony w staroż. Grecji, przejęty przez Rzymian i rozpowszechniony w średniowieczu, system wyższego, ogólnego wykształcenia, uznany za godny samodzielnego i wolnego mężczyzny. Wczesne chrześcijaństwo (Klemens Aleks., Orygenes)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTEAGA ESTEBAN SJ

  ur. 26 XII 1747 w Moraleja (Segowia), zm. 30 X 1799 w Paryżu, Hiszp. krytyk lit. i muz., historyk.

  Działał na emigracji we Włoszech; ogłosił m.in. dzieło o wł. dramacie muz. XVII w. Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al presente (Boi 1783, R 1785) oraz Dell'influenza degli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTEMIDA, Artemis

  Gr. bogini dzikiej natury, od czasów Homera łączona z łowami, od V w. prz.Chr. — przez -> Hekate — z nocnymi duchami i księżycem, jedno z 12 głównych bóstw olimpijskich.

  1. Prahelleńska Dziewica Polna w zetknięciu z egejską Panią Zwierząt dała początek wielu boginiom, które przybierając imię A. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /7 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTEMIEW PIETR

  ur. ok. 1665 w Surdalu, zm. 30 III 1700 w Sołowiecku k. Archangielska, Diakon prawosł., konwertyta, męczennik.

  Studiował w akademii słow.-gr.-łac. w Moskwie; podczas pobytu w Wenecji 1688-91 pod wpływem jezuity P. Tikowskiego przeszedł na katolicyzm;

  po powrocie do ojczyzny przyjął diakonat z rąk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTAKSERKSES

  (hebr. 'Arthahszaśtha, pers. Artachszatra panowanie prawdziwego porządku), Imię kilku królów perskich.

  1. A. I Makrocheir (465-424 prz. Chr.), syn Kserksesa; był władcą słabym i ulegającym wpływom doradców; walczył ze swoim bratem Hystaspesem i zwyciężył wodza egip. Inarosa; 449 flotę A. pokonał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTA

  Prawosławne abpstwo w zach. Grecji.

  Miasto A. założone w VII w. prz.Chr. przez Koryntian (stąd gr. nazwa Ambrakia), zostało 189 prz.Chr. zdobyte i zniszczone przez Rzymian; w czasach bizant. (XII w.) założono tu nowe miasto i wkrótce erygowano biskupstwo; za rządów ces. Jana Paleo-loga i Jana Kantakuzena...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIUSZ WIELKI Św.

  ur. ok. 354 w Rzymie, zm. prawdopodobnie ok. 449 w Troe (obecnie Tura, przedmieście Kairu), Pustelnik. Pochodził z rodziny senatorskiej; wiadomości o diakonacie A. oraz o jego pobycie 383-394 w Konstantynopolu w charakterze wychowawcy Arkadiusza i Honoriusza, synów ces. Teodozjusza Wielkiego, nie są pewne;

  ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSINOE in ARCADIA (Fajum w Zjednoczonej Republice Arab.)

  Bpstwo w metropolii Oxyrynchus (Beneseh); bpi znani z III-VIII, XI-XIU i XVII w.; od 1742 bpstwo,tytuł, obrządku koptyjskiego, obecnie łacińskiego.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIUSZ z AUTORIANOS, Autoreianos

  ur. ok. 1200, prawdopodobnie w Konstantynopolu, zm. ok. 1273 na wyspie Proconnes, Patriarcha prawosławny. Był mnichem, igu-menem monasteru Oxeia na wyspie Prinkipos; 1254 ces. Jan III Watatzes wysłał go w poselstwie do pap. Innocentego IV w sprawie unii; 25 XII tegoż roku przyjął święcenia i dzięki ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 482

  praca w formacie txt

Do góry