Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ASÍN PALACIOS MIGUEL ks.

  ur. 5 VII 1871 w Saragossie, zm. 12 VIII 1944 w San Sebastián, Hiszp. filolog i orientalista. Przez 40 lat był prof, arabistyki na uniw. w Madrycie, członkiem hiszp. i wielu zagr. akademii naukowych.

  Przedmiotem jego badań był wpływ filozofii, teologii i mistyki muzułm. Maurów hiszp. na myślicieli XIII i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASHUKU, Ashuku - butsu

  (sanskr. Akszobhja-buddha Budda niezachwiany), Jeden z 5 mahajanistycznych buddów mądrości, strażnik wsch. części wszechświata, zdepersonalizowany substytut Buddy Siakjamuniego.

  Wg podań ubóstwiony mnich, który przysiągł nigdy nie przejawiać gniewu ani niechęci; każdy powinien naśladować jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASANGA, Aryasanga

  Żył prawdopodobnie w IV w., myśliciel buddyjski, komentator, autor licznych traktatów ma-hąjanistycznych. Pochodził z Gandhary w pn.-zach. Indiach (dziś Peszawar); pierwotnie wyznawca -> hinajany, związał się wraz ze swym bratem Wasubandhu (filozofem buddyjskim) z —v mahajaną.

  W przypisywanych mu pismach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCOLI SATRIANO e CERIGNOLA

  Bpstwo w pd. Włoszech, eryg. prawdopodobnie w X w., sufr. Benewentu. Pierwszym znanym bpem Ascoli Satriano był Maur (1059); 1818 Ascoli Satriano złączono na równych prawach z eryg. w tymże roku diec. Cerignola;

  bpstwo zajmuje 1254 km2 i liczy 87 000 mieszk., w tym 85 720 katolików, 32 parafie, 49 księży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASARHADDON

  (asyr. Aszszura hiddina, hebr. Essarhad-dori), zm. 669 prz. Chr., Król asyr. od 681. Za panowania A. Asyria przeżywała okres najwyższej świetności zapoczątkowany przez jego ojca Sanheryba; 680, prawdopodobnie za radą matki Nakii, A. polecił odbudować Babilon, zniszczony przez Sanheryba;

  671 dotarł do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERCJA

  (łac. assertio twierdzenie), Ogólnie — stwierdzanie, uznanie; w logice —

  ° akt wydawania sądu lub żywienia przekonania,

  ° rezultat tej czynności, czyli istotny składnik sądu wydanego (a nie tylko pomyślanego) lub przeświadczenia.

  A. może mieć charakter funkcji pragmatycznej albo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCETA

  (gr. asketes ćwiczący się), Człowiek uprawiający —> ascezę z racji rel.-mor., np. w chrześcijaństwie, braminizmie, buddyzmie, judaizmie (—> esseńczycy, —> nazarejczycy);

  w znaczeniu specjalnym chrześcijanin pierwszych trzech wieków (przed pojawieniem się -> monastycyzmu), który spośród ogółu wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASESOR

  W znaczeniu adm. urzędnik w niektórych kongr. Kurii rzym.; w znaczeniu procesowym doradca sędziego.

  W prawie rzym. klasycznym a. oznaczał osobę towarzyszącą urzędnikowi sprawującemu jurysdykcję w imieniu cesarza w podbitych prowincjach; w rzym. procesie formułkowym — prawnika, który służył sędziemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCETYKA

  (od gr. askesis ćwiczenie, asceza), Nauka o ascezie, dział teologii zajmujący się kształtowaniem duchowej postawy chrześcijanina, tradycyjnie wiązany z —> mistyką, współcześnie (zwł. po Soborze Wat. II) wchodzący w skład teologii - duchowości rel.; terminem a. po raz pierwszy posłużył się w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /16 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASGARD

  W mitologii germ, trzecia, najwyższa sfera świata nadziemskiego, święta siedziba bogów -> Azów, mieszkających tutaj we wspaniałych pałacach; najokazalszy, zw. —y Walhalla, posiada -> Odyn.

  Oprócz Azów w A. mieszkają polegli wojownicy przeniesieni przez walkirie, posłanniczki Odyna, do Walhalli, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt

Do góry