Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ASYRYJCZYCY

  Plemię sem., które prawdopodobnie w pocz. II tysiąclecia prz. Chr. osiedliło się między Tygrysem a jego lewymi dopływami — Wielkim i Małym Zabem (-> Asyria).

  Na wytworzenie się kultury A. decydujący wpływ mieli -> Sumerowie, Akadowie (-> Akad) oraz przedasyr. mieszkańcy tej części Mezopotamii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYSTA

  (łac. assistere służyć, towarzyszyć), Do Soboru Wat. II w liturgii rzym. zespół duchownych z wyższymi i niższymi święceniami towarzyszący celebransowi (bpowi lub kapłanowi) podczas mszy (pontyfikalnej lub uroczystej kapłana) lub innych obrzędów, spełniający funkcje wypływające z odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTRONOMIA

  (gr. aster gwiazda, nomos prawo), Nauka przyr. zajmująca się badaniem ciał niebieskich i materii rozproszonej we wszechświecie oraz poznawaniem praw rządzących zjawiskami; jej wartość światopoglądowa polega na ustaleniu prawidłowego poglądu na budowę świata i wskazaniu na pozycję Ziemi, a wraz z nią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /8 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTRUC JEAN

  ur. 19 III 1684 w Sauve, zm. 5 m 1766 w Paryżu, Biblista, badacz genezy -> Pięcioksięgu. Z wykształcenia był lekarzem, pracował na dworze króla Augusta II w Dreźnie i w Warszawie oraz Ludwika XV w Paryżu; wykładał medycynę w Montpellier, Tuluzie i Paryżu; poza pracami lekarskimi napisał Immortalité...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTRYK ANASTAZY abp.

  zm. ok. 1036, Uczeń św. Wojciecha. Pochodził prawdopodobnie z Bawarii; był klerykiem w katedrze praskiej za rządów św. Wojciecha; zapewne wraz z Wojciechem przebywał 990/991 w Rzymie, gdzie wstąpił do klasztoru św. Aleksego na Awentynie, otrzymując imię Anastazego; 992 został opatem konwentu zał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUMPCJONISTKI

  Żeńskie zgromadzenia zakonne, oparte na regule św. Augustyna, których założycielami lub współzałożycielami byli —> asumpcjoniści.

  1. Siostry Wniebowzięcia, Dames de l'Assomption, zał. 30 IV 1839 w Paryżu przez Marię Eugenię od Jezusa (Anne-Eugénie Milleret de Brou); współzałożycielem był ks. T...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUMPCJONIŚCI

  Augustianie od Wniebowzięcia, Augu-stiani ab Assumptione, Pia Societas Presbyterorum ab Assump-tione (AA), zgromadzenie zak. oparte na regule św. Augustyna, zał. 1845 w Nîmes (Francja) przez E. d'Alzona w celu pracy nad odrodzeniem szkolnictwa wyższego zgodnie z zasadami Augustyna i Tomasza z Akwinu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUNCIÓN, Santissima Assunzione

  Abpstwo w Paragwaju. A. założyli Hiszpanie ok. 1537 i uczynili ośrodkiem kolonizacji i życia rel. w dolinie La Platy (1556 w A. były 3 kościoły); 1 VII 1547 pap. Paweł III erygował diec. Rio de la Plata ze stolicą w A. jako sufr. Limy. W XVII i XVIII w. A. stanowiło jeden z ośrodków tzw. państwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUR, Assur

  (sumero-akadyjskie Aszszur, od sar lub szar dobry, przynoszący zbawienie), Bóg asyryjski. Początkowo lokalne bóstwo miasta Asur, nast., wraz ze wzrostem ekspansji asyr., bóg całej Asyrii; w panteonie asyr. przejął kult —> Enlila, —> Marduka i —> Anu, którego małżonkę —> Isztar Asyryjczy-cy czcili jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTROLOGIA

  (gr. aster gwiazda, logos słowo), Pseudonauka oparta na przekonaniu o tajemniczym charakterze zjawisk niebieskich i ich oddziaływaniu na życie poszczególnych ludzi i narodów; uprawiana głównie w starożytności i średniowieczu.

  Harmonijny i niezmienny ruch ciał niebieskich, poczucie zależności od Słońca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /3 825

  praca w formacie txt

Do góry