Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Następstwa rozwojowe wczesnego uszkodzenia mózgu

  Wczesne uszkodzenie mózgu noworodków urodzonych przedwcześnie stanowi' wysokie ryzyko zaburzeń rozwoju. Nie przesądza jednak w sposób jednoznaczny o trwałych i nieodwracalnych następstwach. Ewolucja zmian może przebiegać różnorodnie, a plastyczność mózgu i kompensacja funkcjonalna mogą prowadzić do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /6 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci urodzonych przedwcześnie

  Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie to system działań, na który składają się m.in.:

  •    wnikliwa indywidualna obserwacja dziecka,

  •    ocena stanu dojrzałości,

  •    ocena rozwoju spontanicznej aktywności mchowej,

  •    analiza zdolności poznawczych,

  •    analiza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /6 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie więzi dziecko-rodzice i dziecko-matka

  Po porodzie rozpoczyna się nieświadomy i automatycznie rozwijający proces tworzenia więzi (Bonding), relacji dziecko-rodzice, trwający miesiącami, latami, wyrażający się wielostronnym oddziaływaniem na strony relacji. Stabilne, silne emocjonalnie więzi powstają wówczas, gdy proces ten rozwija się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fototerapia na oddziale intensywnej terapii neonatologicznej

  Kąpiele słoneczne w celach leczniczych stosowano już w starożytności. Służyły one hartowaniu ciała, wzmocnieniu mięśni, leczeniu zapalenia stawów. Na przełomie XD< i XX wieku, kiedy rozwinęło się światłolecznictwo, Arnold Rikkli jako jeden z pierwszych wykazał pozytywny wpływ słońca na organizm...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawienia śródczaszkowe

  Krwawienia śródczaszkowe są statystycznie najczęstszą przyczyną uszkodzenia OUN u noworodków z małą masą ciała wymagających intensywnej terapii. Masa ciała i stopień niedojrzałości wcześniaka są najczęstszymi czynnikami etiologicznymi krwawień. Prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia jest tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Percepcja bólu u wcześniaka i jego monitorowanie

  Ból u wcześniaków jest często lekceważony, a nawet ignorowany. Związany jest on z niedojrzałością i wszelkimi zabiegami diagnostycznymi, leczniczymi i pielęgniarskimi. Noworodek ma podstawowe anatomiczne struktury niezbędne do odbioru bodźców bólowych. Pierwsze skórne receptory czuciowe pojawiają się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła bólu u wcześniaków

  U wcześniaków istnieje wiele przyczyn bólu. Noworodki są eksponowane na różnorodne doświadczenia bólowe, szczególnie w czasie przebywania na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej. Bodźcami bólu sąnp. wszelkie procedury medyczne, takie jak: intubacja, odśluzowywanie zalegającej wydzieliny w drogach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /5 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odległe następstwa przewlekłej stymulacji bólowej

  Długo sądzono, iż noworodek odczuwający ból zapomina o nim. Uważano to za wyraz braku pamięci oraz długotrwałych i odległych skutków działania bólu. Pamięć natomiast może wyrażać się zarówno w formie zewnętrznej, wtedy może być nazwana czy opisana, łub wewnętrznej, tj. nieświadomej. Pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie rozwoju noworodka przedwcześnie urodzonego

  Pomimo niewątpliwego postępu, jaki dokonuje się w neonatologii, współczynnik porodów przedwczesnych w Polsce nadal jednak pozostaje wysoki i wynosi ok. 6%. Porody przedwczesne w sposób istotny wpływają na współczynnik umieralności okołoporodowej (ok. 80% zgonów jest związanych z wcześ-niactwem).

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /7 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoksja u wcześniaka

  Najczęściej pierwotną przyczyną uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego w okresie okołoporodowym są zaburzenia niedotlenieniowo-niedokrwienne związane z zamartwicą. Określenie „zamartwica noworodka” jest synonimem terminu „niedotlenienie okołoporodowe” i bardzo często nazwy te używane są zamiennie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /7 204

  praca w formacie txt

Do góry